Dr hab. Olgierd Barszcz

Sieci Neuronowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Olgierd Barszcz
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

Temat: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w  klasyfikacji terenów na zdjęciach satelitarnych . 1. Charakterystyka i organizacja sztucznych sieci neuronowych. Działanie   sztucznych   sieci   neuronowych   oparte   jest   na   prostych   modelach   komórek  neuronowych. Rysunek przedstawia ...

Podstawowe założenia koncepcyjne TBD

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Olgierd Barszcz
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1246

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE TBD   PODSTAWOWE POJĘCIA  „Baza Danych Topograficznych” (skrót TBD) jest urzędową nazwą spójnego pojęciowo  w   skali   kraju   systemu   gromadzenia,   zarządzania   i   udostępniania   danych   topograficznych  funkcjonującego   w   oparciu   o   właściwe   prze...

Mapa wektorowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Olgierd Barszcz
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

Mapa  wektorowa  poziomu  1  -   Vector  Map   Level   1  (VMap1)   odpowiada   pod  względem informacyjnym wojskowej mapie operacyjnej JOG (Joint Operations Graphic)  w   skali   1:250.000.   Jest   to   pierwszy   jednorodny   produkt  ...

Multimedialne bazy danych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Olgierd Barszcz
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1442

    MULTIMEDIALNE BAZY DANYCH Wprowadzenie       Baza danych Baza danych ( database )  –  magazyn danych – informacji  powiązanych tematycznie, umożliwiający ich wyszukiwanie  według zadanych kryteriów Baza danych składa się z jednej lub wielu tabel Tabela ( table ) – dwuwymiarowa struktura przec...

Obrazy satelitarne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Olgierd Barszcz
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1358

TEMAT: Wykorzystanie danych rastrowych w GIS  1. Definicja danych rastrowych. Obraz rastrowy jest cyfrową reprezentacją (odwzorowaniem) badanego obiektu. W przypadku  cyfrowej   reprezentacji   powierzchni   Ziemi   są   to   zdalnie   pozyskiwane   obrazy   satelitarne,  radarowe   oraz   lotnic...

Systemy informacji przestrzennej - dane

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Olgierd Barszcz
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

SIP -   system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje  przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części  przestrzeni objętej działaniem systemu. SIP to produkt rynkowy, kompletny system, technologia,  dyscyplina naukowa, dzi...