Dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft

note /search

Analiza rynków konsumenta

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 805

Analiza rynków konsumenta i zachowań kupujących Postępowanie konsumentów Ogół działań związanych z uzyskaniem, użytkowaniem i dysponowaniem produktami wraz z decyzjami, które poprzedzają lub tez warunkują te działania (nie jest to jednorazowy akt zakupu, a składa się zazwyczaj z kilku etapów) Z...

Badania marketingowe firmy

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931

Badania marketingowe Firmy marketingowe można podzielić na 3 grupy: - firmy marketingowe o szerokim profilu badań które regularnie zbierają dane o konsumentach lub firmach i sprzedają je swoim klientom - firmy marketingowe działające na zlecenie, które są wynajmowane do przeprowadzenie konkret...

Marketing partnerki - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

MARKETING PARTNERSKI „Marketing partnerski to tworzenie, utrzymanie i wzbogacenie relacji z klientem- pozyskiwanie nowego klienta stanowi jedynie 1 krok w procesie marketingu” (Leonard Berry- twórca pierwszej definicji marketingu) - polega na stworzeniu długoterminowego, obopólnie korzystnego st...

Miejsce marketingu w strategii przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

MIEJSCE MARKETINGU W STRATEGI PRZEDSIĘBIORSTWA Strategia przedsiębiorstwa to: - wyznaczanie długookresowych i ogólnych kierunków i celów działania, a także określenie sposobów ich osiągnięcia 5 elementów strategii firmy (strategia ogólna): 1.Misja firmy 2.Domenta działania (rynki, produkty, ...

Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2380

OTOCZENIE MARKETINGOWE PRZEDSIĘBIORSTWA Otoczenie to zbiór zewnętrznych obiektów i sił, które oddziałują na możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa oraz na utrzymanie udanych transakcji z otoczeniem. Potoczenie dzielimy na: - makrootoczenie - mikroototczenie

Pojęcie marketingu

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211

Pojęcie marketingu Filozofię działania która stawia klienta w centrum zainteresowania firmy nazywamy marketingiem. Zgodnie z zasadami marketingu przedsiębiorstwo osiąga swoje cele, jeśli: - trafnie określa potrzeby potencjalnych klientów - dostarcza im pożądanego zachowania - w sposób bardzi...

Segmentacja rynku - kryteria

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1547

Segmentacja rynku Ewolucja podejścia przedsiębiorców do marketingu 1. Marketing masowy Sprzedający angażuje się w masową produkcje, dystrybucje i promocje jednego produktu dla wszystkich nabywców 2. Marketing zróżnicowania produktu ...

Istota i szczególne cechy usług

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing w usługach
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1946

Literatura: M. Boguszewisz - Kreft - Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach. Wyd. UG, Gdańsk 2009, 11-19, 30 - 36, 41-82, 156 - 198, 227 - 272 M. Boguszewicz - Kreft - Usługi jako wiodący sektor współczesnej gospodarki " Handel wewnętrzny" nr 4-5, lipiec - październik 2003, 31-3...