Dr hab. Mirosława Melezini

note /search

Źródła bezprawności

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

Źródła bezprawności. Chodzi o sprzeczność z całym porządkiem prawnym - czyli nie tylko relację danego zachowania do norm sankcjonowanych wyrażonych w KK, ale także do norm karnych istniejących w prawie powszechnie obowiązującym (innych ustawach, rozporządzeniach). Pewną specyfikę w prawie karnym ma ...

Źródła obowiązku

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

Źródłem obowiązku poza generalną normą prawną może być także:  umowa,  orzeczenie władzy publicznej, sądu (wyrok sądowy, decyzja administracyjna),  prawnie skuteczne jednostronne przyjęcie na siebie zobowiązania (falsus procuror z prawa cywilnego) - osoba, która postanowiła zajmować się sprawami ...

Źródła reguł ostrożności

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1162

Źródłem reguł ostrożności może być stanowiony akt normatywny ale też reguły przyjęte powszechnie w danym środowisku zawodowym (kodeksy, procedury postępowania np. medyczne), instrukcje obsługi maszyn, reguły postępowania formułuje doświadczenie życiowe. Takie pytanie: jest obszar zabudowany, ogranic...

Błąd

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1211

Błąd Błąd to fałszywe odzwierciedlenie stanu rzeczy w świadomości sprawcy. Błąd może przyjąć dwie postacie: albo urojenia, albo nieświadomości. Poza prawem karnym te postacie błędu to jest mówienie o tym samym. Urojenie to widzę, czy myślę więcej niż to co jest w rzeczywistości. Nieświadomość - pew...

Bezprawność czynu - Zachowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Bezprawności czynu. Okazuje się, że określone zachowanie może spełniać znamiona opisu zawartego w typie czynu zabronionego, tego opisu części szczególnej, gdzie jest napisane „kto zabija człowieka podlega karze”, ale wcale za zachowanie to kara nie grozi - niezasadnym byłoby wymierzanie kary mimo r...

Czyn

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

Czyn Do odpowiedzialności karnej można kogoś pociągnąć tylko jeżeli popełnił czyn. W Konstytucji ustawodawca postanowił, że odpowiedzialności karnej podlega się tylko za czyn. Czyn może popełnić tylko jednostka. Co to jest czyn? Trzeba zacząć od pojęcia odpowiedzialności karnej. Potocznie jak się mó...

Prawo karne - definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2310

PRAWO KARNE - to sformułowanie bardzo ogólne, odnosi się do całej gałęzi prawa. Mówiąc o tym mamy na myśli trzy oddziaływania: - Prawo Karne Materialne (PKM) - Prawo Karne Formalne (PKF) - Prawo Karne Wykonawcze (PKW) Prawo Karne Materialne to dziedzina prawa, która określa co jest przestępstwem...

Dyrektywy sądowego wymiaru kary

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 819

Dyrektywy sądowego wymiaru kary. W Polsce obowiązuje system kary względnie oznaczonej, ustawodawca przewiduje określone granice ustawowego zagrożenia i w tych granicach sąd zobligowany jest wymierzyć sprawcy karę. Granice ustawowego zagrożenia to te granice kary, które opisane są w części szczególn...

Działanie na rozkaz

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

Działanie na rozkaz Jest to specyficzna okoliczność wyłączająca winę znajdująca się w części wojskowej KK w art. 318. Ma charakter szczególnej sytuacji motywacyjnej przypadek kiedy inny podmiot nakłania nas do zrealizowania określonego działania, ale nie można wyciągać wniosku, że samo poddanie po...

Funkcje i zasady prawa karnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1029

Funkcje i zasady prawa karnego Funkcje powszechnego prawa karnego sądowego: sprawiedliwościowa - odpowiednik pierwotnego instynktu: za złe karać, za dobre wynagradzać, bo to sprawiedliwe. Jeżeli ktoś popełnił coś złego to domagamy się kary na zasadzie roszczenia o sprawiedliwość. Niesprawiedliwym b...