Dr hab. Mirosław Małkiewicz - strona 2

Miasta XIX w

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mirosław Małkiewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1449

Miasta XIX wieku W XIX w. przemysł zaczął wkraczać do miasta. W wytwarzaniu przestrzeni w mieście brało udział państwo, wielkie organizacje gospodarcze i przedsiębiorcy budowlani i specjaliści technicy. Przestrzeń produkcji była maksymalizowana, przestrzeń konsumpcji podporządkowana minimalizacj...

Miasta XIX wieczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mirosław Małkiewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141

Historia miasta, sięga kilkunastu wieków przed naszą erą, kiedy to rozwijały się ona na Krecie, w Grecji (polis) czy w Rzymie. Razem jednak z rzymskim imperium upadły jego miasta i miasto w pojęciu ogólnym straciło na znaczeniu, gdyż następne większe skupiska ludności obserwowano dopiero w XIII w...

Starożytna Grecja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mirosław Małkiewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1407

Strona 1 do poczytania (nie wiedziałam, co mam wybrać, jako najważniejsze informacje, wiec przeczytajcie sobie i tyle) Rozwój osadnictwa dokonuje się również wskutek świadomej działalności człowieka, który w procesie swojego rozwoju podejmuje wciąż nowe wysiłki organizacyjne w celu zapewnienia mu...

Starożytny Rzym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mirosław Małkiewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1456

Starożytny Rzym Za datę powstania starożytnego Rzymu przyjmuje się w historii 21 kwietnia 753 r. p.n.e. W procesie powstawania Rzymu dużą rolę odegrała Grecja. To właśnie dzięki kontaktom z tym państwem na półwysep apeniński dotarł hellenistyczny układ miasta z tak zwaną hippodamejską siatką któr...

Renesans- historia budowy miast

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mirosław Małkiewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1085

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W XVI wieku pojawiła się koncepcja urbanistyczna związana z nowym systemem obronnym. W okresie renesansu przewodnią ideą planów regularnych miast staje się rola zamku, rezydencji w obrębie miasta i otoczenia całości mocniejszymi murami. Włoscy arc...

Starożytny Rzym - etruskowie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mirosław Małkiewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

Etruskie domy mieszkalne były podobne do greckich: posiadały wewnętrzne atrium otoczone pokojami mieszkalnymi bez okien wychodzących na zewnątrz. Istniały ściśle określone zasady zakładania miast. Według opisu T. Wróbla: Etruskowie wytyczali jego plan w terenie, przy czym czynności te były połączone...

Paryż

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mirosław Małkiewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

PARYŻ - Paryż ma ciekawy koncentryczny układ przestrzenny z rozchodzącymi się gwieździście bulwarami. Jego oś stanowi dolina Sekwany, która dzieli miasto na część prawobrzeżną Rive Droit i lewobrzeżną Rive Gauche. Paryż podzielony jest na 20 dzi...

Planowanie i rozwój miast w XIXw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mirosław Małkiewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

Pierwotne koncepcje przestrzennego zagospodarowania ośrodków przemysłowych opierały się na układzie regularnym, były bardzo proste i całkowicie podporządkowane spełnianej przez nie funkcji produkcyjnej. Czynniki, które wpłynęły na rewolucję urbanistyczną i przekształcenie miast w XIX wieku to: ...

Planowanie miast w XX wieku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mirosław Małkiewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Planowanie miast w XX wieku. Programy i koncepcje związane z planowaniem i rozwojem miast w okresie międzywojennym: projekt budowy osiedli mieszkań komunalnych w Wiedniu, którego celem była poprawa bardzo złych warunków mieszkaniowych rodzin robotniczych, koncepcja jednostek sąsiedzkich, która p...

Praga

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mirosław Małkiewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Praga- przed Chrystusem swoje osady mieli tutaj Celtowie i Markomanie. Słowianie zaczęli się osiedlać na terenach ówczesnej Pragi dopiero ok. 500 n.e. Pierwsze osady słowiańskie znajdowały się na Hradczanach i Wyszehradzie (grody zamkowe)i Starym Mescie. Do 1784 usytuowanych tu było kilka niezale...