Dr hab. Marta Krzesińska

note /search

Fizyka- wykład 4

  • Politechnika Śląska
  • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Energia potencjalna Energią potencjalną ciała w punkcie P względem punktu O nazywamy pracę, jaką wykonuje siła zachowawcza przy przesunięciu tego ciała od punktu O do punktu P. Wartość energii potencjalnej zależy od wyboru punktu odniesienia O! Przykłady sił zachowawczych: siła ciężkości, siła sprę...

Fizyka- wykład 5

  • Politechnika Śląska
  • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

Fizyka prof. dr hab. Marta Krzesińska Wykład 5 MECHANIKA RELATYWISTYCZNA Mechanika relatywistyczna lub einsteinowska - mechanika oparta na szczególnej teorii względności; prędkości ciał są porównywalne z c  300 000 km/s. Prawa mechanik...

Fizyka- wykład 2

  • Politechnika Śląska
  • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

W czasie ruchu wszystkie punkty ciała doznają takiego samego przemieszczenia. Możemy przyjąć, że ciało jest punktem, ponieważ opisując ruch jednego z jego punktów opisujemy jednocześnie ruch wszystkich innych punktów, a więc i samego ciała jako całości. Mechanika klasyczna lub newtonowska – mechanik...

Fizyka- wykład 3

  • Politechnika Śląska
  • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

I zasada dynamiki (zasada bezwładności): „Każde ciało pozostaje w stanie spoczynku lub ruchu jednostajnego po linii prostej dopóty, dopóki nie zostanie zmuszone, za pomocą wywierania odpowiednich sił, do zmiany tego stanu” (cytat). Bezwładność – własność ciała objawiająca się tym, że ciało nie zmien...