Dr hab. Marian Sławomir Sęktas

note /search

Mikrobiologia - definicje do egzaminu

  • Politechnika Gdańska
  • Mikrobiologia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2324

Antybiotyki -dzieli sie na naturalne (metabolity drobnoustrojów=penicylina  benzylowa,glikopeptydy,aminoglikozydy,makrolidy), syntetyczne (naturalny produkt wyjściowy- pochodne uzyskane droga chemicznej modyfikacji=penicyliny  półsyntetyczne,...

Egzamin z mikrobiologii

  • Politechnika Gdańska
  • Mikrobiologia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3164

Egzamin z mikrobiologii 1. Wymień dwie hipotezy tłumaczące powstanie komórki eukariotycznej z prokariotycznej: a) b) 2. Dlaczego 16S rDNA uważa się za dobry chronometr ewolucji: a)  b) 3. Najmniejsza wielkość komórki bakteryjnej to: a) 10-20 nm b. 50-100 nm c) 0.5-1  µm d) 2-4  µm 4. Bakterie urz...

Mikrobiologia - pojęcia na egzamin

  • Politechnika Gdańska
  • Mikrobiologia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3402

1. Rozumienie pojęć i terminów - aseptyka - antyseptyka ... - pasteryzacja - tyndalizacja - dezynfekcja - dekoktacja - sterylizacja - czas śmierci cieplnej - punkt śmierci cieplnej - postulaty Kocha - biofilm, - zooglea - otoczka - ściana k...