Dr hab. Maria Smejda

note /search

Elementy sprawozdań finansowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1281

Temat: Elementy sprawozdań finansowych: Koncepcyjne założenia - ogólne ramy, którymi musimy się posługiwać Aktywa : Elementy bilansu: Zasoby: Rzeczowe Finansowe kontrola, korzyści ekonomiczne, wiarygodna wycena bilans Niematerialna Kontrola , korzyści ekonomiczne - nie koniecznie musimy mieć coś ...

KKoncepcja zachowania kapitału

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 6664

Koncepcje zachowania kapitału (3): W ramach konceptualnych określono podstawowe modele: Zachowania kapitału finansowego Zachowania kapitału rzeczowego Zgodnie z koncepcją kapitału w ujęciu nominalnym kapitał własny jest zdefiniowany jako nominalne aktywa netto podmiotu, czyli jednostki gospodar...

Powtórzenie do kolokwium - Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 4319

Powtórzenie Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości Pytania na zaliczenie: Jak rozumiesz koncepcję kapitału? Kapitał własny jest wielkością rezydualną (resztową), czyli wynikową (różnicą między aktywami a zobowiązaniami). Jeśli część aktywów została sfinansowana kapitałami obcymi (zobowiązaniami...

Banki hipoteczne i ich czynności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1449

Banki hipoteczne : 29.08.1997 - Ustawa (o listach zastawnych i bankach hipotecznych - lex specialis w stosunku do ustawy Prawo Bankowe) na mocy, której mogły funkcjonować banki hipoteczne, pierwsze dwa powstały w 1999 roku (BRE hipoteczny, BPH hipoteczny), a kolejny w 2001 (ING bank hipoteczny) Do...

Finansowanie buy-back

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Temat: Finansowanie „buy-back” Opis: Podmiot B ma określony pomysł, który chce zrealizować. Dotyczy on określonej nieruchomości, ale podmiot B nie ma na tą inwestycje środków. Szuka, więc podmiotu, który sfinansuje przedsięwzięcie, i znajduje pod...

Indeksy giełdowe - rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162

Indeksy giełdowe : Indeks giełdowy - liczbowe odzwierciedlenie przedstawione w ujęciu syntetycznym zmian cen rynkowych papierów wartościowych na rynku publicznym oraz liczbowe odzwierciedlenie zmian koniunktury rynkowej. Rodzaje indeksów :...

Leasing nieruchomości - zagadnienia historyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

Leasing nieruchomości - zagadnienia historyczne : Istniał zdaniem niektórych już w 1750 r p. n. e - w czasach kodeksu Hammurabiego 1284 - statut Walijski do XIX wieku leasing dotyczył gruntów i nieruchomości Gwałtowny rozwój leasingu nastąpił po II wojnie światowej 1952 - powstało United State...

Papiery udziałowe oraz obligacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Temat: Papiery udziałowe (akcje), oraz obligacje. Emisja akcji jako źródło finansowania in westycji na rynku nieruchomości . Historia spółek akcyjnych i akcji : Nie wszystkie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z tego źródła finansowania - tylko spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne S. A. - z...

Project finance - cechy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

Temat: Project finance. Project finance - określony sposób finansowania projektów inwestycyjnych. Trudno go określić w 2 zdaniach Finansowanie specyficzne jednostki ekonomicznej oparte na zasadzie, że podstawowym akceptowanym przez kredy...

Przedstawienie nieruchomości - projekt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

„Część I - Przedstawienie nieruchomości” Zdjęcia: Cena nieruchomości: 550 000 zł Informacje podstawowe: Budynek Typ budynku: magazyn Klasa: C Nazwa budynku: HURTOWNIA Liczba pięter: 1 Materiał: pustak Dojazd: asfaltowy Lokal Przeznaczenie: handel i usługi Powierzchnia: 4 347 m2 Liczba pomi...