Dr hab. Maria Jastrzębska

note /search

Wydatki JST

  • Uniwersytet Gdański
  • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 2611

Wydatki JST - przekazywanie środków publicznych przez gminy, p i w. na realizację ich zadań , a więc na zaspokajanie potrzeb zbiorowych społecznych lokalnych i regionalnych z zakresu użyteczności publicznej. JST realizują zadania publiczne z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacji opieki wychow...

Adsorpcja powierzchniowa w cieczach- pomiary naturalnych filmów powie...

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Adsorpcja powierzchniowa w cieczach- pomiary naturalnych  filmów powierzchni morza        Sposób pobierania filmów powierzchniowych (rodzaj wycinania powierzchniowej warstwy)                                     Schemat  układu  do  pozyskiwania  filmu  powierzchniowego .  Na  przekroju  poprzecznym...

Elktrostatyka

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1218

Wykład „PODSTAWY  FIZYKI”  rok akademicki 2009/2010,  semestr letni      I   Rok  kierunek PRZYRODA    Prowadzący: prof. UG, dr hab. Stanisław J. POGORZELSKI    P R O G R A M      CZĘŚĆ  II    ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM    11. Elektryczność statyk...

EP-BAM-Brewster Angle Microscopy

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

EP³-BAM  Brewster Angle Microscopy  EP³-BAM: the latest member of the BAM family  Since its first presentation at the LB 6 in Paris, Brewster Angle Microscopy (BAM) has been established as a  worldwide standard technique for the investigation of ultra-thin organic films. Nanofilm's BAM1 was the fir...

Wielkości fizyczne i oddziałowywania

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

I    Rok           PRZYRODA   – PODSTAWY FIZYKI           rok 2009/2010    prof. UG, dr hab. Stanisław Pogorzelski ( 45 wykł. + 30  ćw.)      PROGRAM: 1.  Wielkości fizyczne ich jednostki w układzie SI. Wielkości skalarne i  wektorowe w fizyce. Kinematyka: ruch prostoliniowy, zmienny i po okr ęgu. ...

Finanse samorządu terytorialnego a finansowania działalności JST

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2632

Źródła finansowania działalności jst Fundusze publiczne wspierające realizację zadań JST zgodnie z regulacjami ustawy o dochodach JST Fundusze prywatne wspierające realizację zadań JST: obligacje i inne papiery wartościowe, kredyty, pożyczki, leasing, factoring, zobowiązania Fundusze hybrydowe: par...

Finanse samorządu terytorialnego.Procedura budżetowa w JST

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2023

Procedura budżetowa w JST Uwarunkowania wewnętrzne procedury budżetowej w JST: Wielkość JST Wypracowane formy dialogu między mieszkańcami a organami JST Tożsamość terytorialna mieszkańców Uwarunkowania historyczne Aktywność i poziom kwalifikacji pracowników

Finanse samorządu terytorialnego.Samorządowa gospodarka finansowa

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 700
Wyświetleń: 4361

Samorządowa gospodarka finansowa - pojęcie szersze od finansów Samorządowa gospodarka finansowa to wszystkie czynności gromadzenia i wydatkowania środków publicznych przez organy JST i ich związki w celu realizacji ich zadań i funkcji. Do tych czynności należy planowanie operacji gromadzenie i wyd...

Atmosferyczny aerozol - charakterystyka

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

ATMOSFERYCZNY AEROZOL-  CHARAKTERYSTYKI              Transport mineralnego pyłu i Ŝelaza do środowiska morskiego            Procesy atmosferycznej depozycji          Przykładowe obrazy cząstek pyłu o średnicach w zakresie 2-20 µm.              Globalna depozycja pyłu do światowego oceanu           ...