Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko

note /search

Notatki na podstawie książki Richtera

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia sztuki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Hans Richter, Dadaizm. Sztuka i antysztuka, tłum. Jacek St. Buras, Warszawa 1983 Dada - polemiczny ruch w literaturze (burzenie zastanych form); w sztuce natomiast niepolemiczny - miał dokonać zupełnego przewrotu w plastyce. Cel poszukiwań: antysztuka - czyli całkiem inna niż uprawiana do tej pory. ...

Notatki na podstawie książki Richtera

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia sztuki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Hans Richter, Dadaizm. Sztuka i antysztuka, tłum. Jacek St. Buras, Warszawa 1983 Dada – polemiczny ruch w literaturze (burzenie zastanych form); w sztuce natomiast niepolemiczny – miał dokonać zupełnego przewrotu w plastyce. Cel poszukiwań: antysztuka – czyli całkiem inna niż uprawiana do tej ...

Nurt postimpresjonistyczny w sztuce i konsekwencje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1526

Nurt p ostimpresjoni styczny w sztuce i jego konsekwencje (różne tradycje formalizmu, koloryzm, odmiany abstrakcji) Postimpresjonizm (czyli sztuka po impresjonizmie) - terminem tym określa się różne zjawiska w sztuce francuskiej na przeł...

Sztuka XX wieku protoekspresjonizm

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2051

PROTOEKSPRESJONIZM -emocjonalny stosunek do tematu -wyrażenie poprzez obraz swojego wnętrza psychicznego -ekspresja koloru i linii -deformacja Henri Toulouse Lautrec Monfa Szkicował karykatury, początkowo maluje w ciemnej tonacji jednak pod wpływem Maneta rozjaśnia paletę, odtwarza życie ws...

Realizm socjalistyczny w malarstwie radzieckim

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

REALIZM SOCJALISTYCZNY W MALARSTWIE RADZIECKIM Po rewolucji październikowej pojawiają się tendencje do stworzenia sztuki zaangażowanej społecznie i politycznie. Nacisk na propagandowy i agitatorski charakter nowej sztuki rosyjsk...

Sztuka XX wieku rzeźba

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2275

RZEŹBA Tendencje na przełomie XIX i XX w W rzeźbie XIX w przeważają tendencje klasycystyczne Nurt romantyczny Francois Rude David d'Angers W trzeciej ćwierci XIX w pojawiają się dążenia realistyczne i nawiązania do baroku Honore Daumier Cykl 36 popiersi członków francuskiego parlamentu 18...

Sztuka abstrakcyjna w XX-leciu międzywojennym

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 798

SZTUKA ABSTRAKCYNA W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM Po I wojnie światowej przypada krótki okres żywego zainteresowania sztuką abstrakcyjną w różnych środowiskach awangardowych. Cercle et Carre 1929 Międzynarodowa grupa założona przez urugwajskiego malarza Joaquina Torres-Garcia, której zadaniem miało ...

Maria Hussakowska-Szyszko, sztuka XX wieku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1393

6. BAUHAUS Przed wojną Henri van de Velde Szkoła Rzemiosła Artystycznego w Weimarze, zamknięta z nadejściem wojny Po wojnie otwarta jako wydział ASP pod wodzą Waltera Gropiusa 1919 powstanie Bauhausu 1925 zamknięcie i przeniesienie do Dessau 1926 reorganizacja na Hochschule fur Gestaltung 19...

Maria Hussakowska-Szyszko, sztuka XX wieku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 938

ARCHITEKTURA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ Wojna zatrzymała w Europie ruch budowlany na kilka lat, dlatego rozwój architektury skupił się w USA. Znajdują tam azyl awangardowi architekci europejscy m.in. Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, ...

Maria Hussakowska-Szyszko, sztuka XX wieku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1435

ARCHITEKTURA XX WIEKU DO OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ Tendencja geometryczna. Architektura tzw. pudełkowa Dążenie do maksymalnej prostoty, do form architektonicznych sprowadzonych do brył geometrycznych. Nowa racjonalna architektura ksz...