Dr hab. Maria Bijak-Kaszuba

note /search

Alternatywne teorie handlu międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2464

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład VI – Alternatywne teorie handlu międzynarodowego W przeciwieństwie do teorii klasycznych i neoklasycznych, które wyjaśniały wymianę między krajami różniącymi się kosztami produkcji, teorie alternatywne odnoszą się do przy...

Bilans płatniczy i jego struktura - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2772

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład XVI – Bilans płatniczy Bilans płatniczy jest to zestawienie wszystkich transakcji wykonywanych przez dane państwo z zagranicą, w określonym czasie, najczęściej jednym roku. 1. Sposób zapisywania transakcji w bilansie pła...

Cło-definicja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1890

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład IX – Cło Cło - jest podatkiem nakładanym przez państwo na towar przekraczający granicę celną tego państwa. W zależności od kierunku przekraczania granicy celnej oraz państwa docelowego wyodrębniamy cła:  Importowe  Ek...

Ceny i TOT - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1365

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład IV – Ceny i TOT Jednolitość cen w handlu międzynarodowym! 1. Ze względu na sposób kształtowania się cen na rynku światowym wyodrębniamy dwie kategorie towarów:   Dobra wystandaryzowane – jednorodne, doskonale substyt...

Handel międzynarodowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1610

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład II – Handel międzynarodowy Relatywnie wysoka dynamika handlu światowego w porównaniu z dynamiką produkcji światowej Międzynarodowe obroty towarowe w ujęciu realnym, z reguły rosną szybciej niż produkcja światowa. W okresa...

Międzynarodowy przepływ czynników produkcji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 3773

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład XII – Międzynarodowy przepływ czynników produkcji Klasyczne czynniki produkcji: praca, kapitał, ziemia (zasoby naturalne). Nieklasyczny czynnik produkcji to technologia. Klasyfikacja z uwagi na mobilność międzynarodową cz...

Międzynarodowy System Walutowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1246

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład XV – Międzynarodowy System Walutowy Waluta międzynarodowa – wszelkie rodzaje pieniądza, jeżeli powszechnie i trwale pełnią w skali międzynarodowej następujące fu...

Podstawowe systemy kursowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1393

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład XIV – Podstawowe systemy kursowe 1. Kurs stały: System stałego kursu walutowego polega na przyjęciu przez Bank Centralny określonego poziomu kursu waluty kra...

Polityka handlowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1491

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład VIII – Polityka handlowa Istotę polityki handlowej (polityka handlu zagranicznego) jest ingerencja państwa w sferę obrotów handlowych z zagranicą tj. wywierane...