Dr hab. Marek Tchórzewski

note /search

Wykład - transkrypcja u bakterii

  • Biologia molekularna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1799

Transkrypcja Synteza RNA na matrycy DNA, katalizowana jest przez polimerazę RNA zależną od DNA Synteza RNA zachodzi zawsze w kierunku od końca 5' cząsteczek RNA do jej końca 3” Tylko jedna nić jest transkrybowana -Tworzenie się wiązania fos...

Wykład - transkrypcja u eukariota

  • Biologia molekularna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3612

Transkrypcja u Eukariota Polimerazy RNA zależne od DNA Polimeraza Transkrybowane geny Polimeraza RNA I Geny kodujące:25S, 28S, 5,8S, 18SrRNA Polimeraza RNA II Geny kodujące białka, geny kodujące większość małych jądrowych RNA(saRNA, m...

Wykład - dojrzewanie u eukariota

  • Biologia molekularna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 987

Dojrzewanie pre-mRNA Tworzenie czapeczki na końcu 5' Splicing Poliadenylacja końca 3' Redagowanie 1.Etapy tworzenia czapeczki pppN (pN)n RNA-5trifosfataza--- ppN(Pn)+Pi (n=20-30) ppN(pN)n + Gppp(GTP) ---transferaza guanylowa---Gppp'N (Pn)n+PPi GpppN (Pn)n + S-adenozylometionina---N^7G—metylotr...

Wykład - por jądrowy, kod genetyczny

  • Biologia molekularna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2373

Model kompleksu poru jądrowego (NPC) Ok. 4 tys. Porów jądrowych na komórkę. Średnica 120 nm W komórkach eukariota ich ilość zależy od aktywności biosyntetycznej. Zbudowany z 2-ch pierścieni cytoplazmatycznego i jądrowego, integralna część to pierścień środkowy. Pierścień środkowy zawiera central...

Wykład - budowa mRNA

  • Biologia molekularna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1757

Budowa mRNA Budowa mRNA różni się u procariota i eucariota. Budowa mRNA u procariota Jeden łańcuch mRNA może zawierać informację o syntezie kilku białek (jest policistronowy), posiada nie zmodyfikowany koniec 5'i 3'- mRNA funkcjonujący komórce bakteryjnej odpowiada pierwotnemu transkryptowi DNA, ...

Wykład - elongacja translacji

  • Biologia molekularna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1729

Elongacja translacji Elongacja u procariota i eukariota nie wiele się różni, ogólny mechanizm jest podobny, obejmuje trzy etapy: Dekodowanie informacji genetycznej Synteza wiązania peptydowego Translokacja 1.U procariota w procesie tym bi...

Wykład - mRNA, ferretyna

  • Biologia molekularna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

Rola struktury mRNA w inicjacji translacji Autoregulacja syntezy białek rybosomowych w komórkach bakteryjnych Białko wiążące się z rejonem 5'UTR własnego mRNAi blokuje swoja własną translację Komórki eukariotyczne Modulacja inicjacji translacji w komórkach eukariotycznych może być związana z róż...

Wykład - wirusowe RNA

  • Biologia molekularna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Mechanizm translacji niektórych wirusowych RNA. Wirusowe mRNA zawiera pełen zestaw komponentów, zawiera informacje dla syntezy białek wirusowych. Wirusowe RNA musi korzystać z dobrodziejstw gospodarza ponieważ nie posiada samodzielnego aparatu translacyjnego. Do inicjacji translacji u Eucariota ni...

Wykład - dojrzewanie białek

  • Biologia molekularna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1708

Każde białko po syntezie jest kierowane tam gdzie jest jego miejsce, Do jądra komórkowego będą migrować białka poprzedzone sygnałowym peptydem -aminokwasem zasadowym Dojrzewanie białek przeznaczonych do retikulum endoplazmatycznego: Gdy synteza białek zachodzi na terenie cytoplazmy, po krótkiej s...

Wykład - błony biologiczne

  • Biologia molekularna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 903

Błony biologiczne Rola błon biologicznych Nadają komórkom i organellom kształt, Izolują komórkę od środowiska zewnętrznego Są selektywną barierą przepuszczalności substancji i jonów w obu kierunkach Zawierają specyficzne receptory bodzcó...