Dr hab. Marek Pałys - strona 8

Typy genetyczne wód podziemnych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1953

Typy genetyczne wód podziemnych : wody infiltracyjne wody opadowe wsiąkające w głąb ziemi, w. kondensacyjne powstają ze skroplenia pary wodnej w skałach ilość wód niewielka, w. juwenilne zwane dziewiczymi pochodzą z magmy i po raz pierwszy biorą udział w

Typy tarasów rzecznych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Typy tarasów rzecznych Tarasy rzeczne są to spłaszczenia terenu(półki stopnie) występujące na różnych wysokościach w dolinie pochylone w stronę koryta zgodnie z biegiem rz. Od dna oddzielone są krawędzią naogół dobrze czytelną w morfologii. Są to resztki dawnego

Warunki geologiczno inżynierskie na obszarach akumulacji jeziornej i b...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Warunki geologiczno inżynierskie na obszarach akumulacji jeziornej i bagiennej War. geol inż na obsz. akumulacji jez. i bagiennej - torfy są gruntami o zróżnicowanym składzie, stopniu rozłożenia substancji organogenicznej, konsystencji, wodoprzepuszczalności i spójności. Ich wspólną cechą jest duża...

Współczynnik wodoprzepuszczalności skał - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

Współczynnik wodoprzepuszczalności skał Woda poruszająca się w skale porusza się niezliczoną ilością porów i kanalików. Przy rozpatrywaniu ruchu wody przy wszelkiego rodzaju obliczeniach bierzemy pod uwagę cały przekrój warstwy wodonośnej...

Zlodowacenia na terenie Polski - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1190

Zlodowacenia na terenie Polski. W epoce plejstocenu lądolody kilkakrotnie nasuwały się na Polskę. 1) Zlodowacenie najstarsze ok. 0,87 - 0,92 mln lat 2) Zlodowacenie południowopolskie ok. 0,89 - 0,73 mln lat - obszar całej Polski z wyjątkiem Sudetó...

Znaczenie procesu wietrzenia na konstrukcje inżynierskie - omówienie ...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

Znaczenie procesu wietrzenia na konstrukcje inżynierskie. Proces wietrzenia ma duże znaczenie dla budownictwa. Wpływ tego procesu najczęściej obserwujemy w dwóch przypadkach: - kiedy wietrzeniu podlega materiał kamienny (skały lite) wykorzystywany jako materiał konstrukcyjny (ściany, stropy, elemen...

Zwierciadło wody gruntowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1351

ZWIERCIADŁO WODY GRUNTOWEJ Sposoby przedstawiania z.w.p na mapach Zwierciadło prawie nigdy nie jest poziome. pochylenie swobodne zwierciadła świadczy o przepływie wody od wyższych rzędnych jego występowania ku niższym. W przypadku zwierciadła napiętego woda przepływa do obszarów występowania większ...

Powstawanie tarasów akumulacyjno włożonych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Powstawanie tarasów akumulacyjno włożonych Powstają w wyniku kolejnych faz akumulacyjnych i erozyjnych. Każdy T. zbudowany jest z osadów innej fazy akumulacyjnej. Niższe T. zbudowane są z osadów najmłodszych. Wśród T. włożonych możemy wyróżnić T. częściowo włożone i tarasy całkowicie włożone Pośredn...

Uskok normalny i odwrócony - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

Uskok normalny i odwrócony ( rys. z objaśnieniami elementów uskoku) Uskok przerwanie ciągłości warstw skalnych wzdłuż płaszczyzny zwanej uskokową lub ślizgową, połączone z wzajemnym przesunięciem powstałych bloków skalnych. Przykłady wpływu deformacji tektonicznych na warunki geologiczno- inżyniersk...