Dr hab. Marek Pałys - strona 7

Powierzchniowe ruchy masowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2289

POWIERZCHNIOWE RUCHY MASOWE Powierzchniowe ruch masowe nazywa się wszelkie procesy zachodzące na zboczach, w wyniku których materiał mas skalnych przemieszcza się z wyższych partii zbocza do niższych pod wpływem sił ciężkości. Główną przyczyn...

Powstawanie poszczególnych form akumulacji lodowcowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Powstawanie poszczególnych form akumulacji lodowcowej i skały w nich występujące. Morena czołowa- powstaje podczas postoju lodowca. Tworzy wały o względnej wysokości do kilkudziesięciu metrów i rozciągłości najczęściej na wschód - zachód. W...

Powstawanie starorzeczy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

Powstawanie starorzeczy Krótka charakterystyka rzek w stadiach : młodocianym, dojrzałym i starczym Stadium młodociane - przeważa erozja wgłębna i boczna. Doliny są wąskie o nierównomie...

Przyczyny trzęsień ziemi - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

Przyczyny trzęsień ziemi Są to gwałtowne i krótkotrwałe drgania skorupy ziemskiej wywołane przesunięciami mas skalnych w litosferze. Mogą to być trzęsienia spowodowane działalnością tektoniczną, wulkaniczną, lub tzw. trzęsienia zapadowe. -TRZĘSIENIA ZIEMI TEKTONICZNE-występują na obszarach młodych...

Rodzaje działalności wiatru i ich charakterystyka

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1834

Rodzaje działalności wiatru i ich charakterystyka Niszczące: deflacja - wywiewanie występuje na obsz. zbudowanych ze skał luźnych i suchych polega na przenoszeniu fr. piaskowej i pyłowej, w wyniku tego procesu powst. obniżenia zwane niszami deflacyjnymi. korozja - ( korozja eolityczna) polega na śc...

Rodzaje transportu rzecznego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Rodzaje transportu rzecznego Rodzaje transportu rzecznego rzeki mogą transportować materiał w postaci wleczonej, zawieszonej i rozpuszczonej W rzekach o dużej prędkości transport okruchów skalnych odbywa się przez ich toczenie (wleczenie) co sprzyja powstawaniu otoczaków kulistych. W rzekach o mnie...

Rodzaje wietrzeń chemicznych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Rodzaje wietrzeń chem. z przykładami. Dzielimy je na trzy rodzaje: utlenienie, redukcja, uwodnienie Reakcja utlenienia polega na przyłączeniu tlenu, bądź też na przechodzeniu niektórych pierwiastków z niższej wartościowości na wyższą. Np. prz...

Suflozja i Kolmatacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

Suflozja i Kolmatacja. Suflozja jest to proces polegający na mech. usuwaniu cz. mineralnych ze skał przepływających wodę podziemną Dzięki temu następuje zmiana struktury i rozluźnienie tekstury skał Proces suflozji zachodzi wtedy gdy zwiększa się

Transport rzeczny - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Rodzaje transportu rzecznego. Rzeki mogą transportować materiał w postaci wleczonej, zawieszonej i rozpuszczonej. W rzekach o dużej prędkości transport okruchów skalnych odbywa się przez ich toczenie (wleczenie), co sprzyja powstawaniu otoczaków kulistych. W rzekach o mniejszej prędkości okruchy są...

Typy genetyczne jezior na obszarze Polski - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1512

Typy genetyczne jezior na obszarze Polski Egzogeniczne (powstają w wyniku działania czynników i procesów zewnętrznych ) : jez. lodowcowe : moreny dennej - występują na obsz. m. den. w planie są owalne o płaskich brzegach i stosunkowo niewie...