Dr hab. Marek Furmanek

note /search

Zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1547

Zagadnienia egzaminacyjne „Teoria komunikowania” Aksjomaty komunikacji społecznej Audytorium i publiczność - uwarunkowania społeczne i zmienne medialne Cechy gatunkowe przekazów masowych Cechy komunikacji interpersonalnej Cztery koncepcje mediów Dwie szkoły w nauce o komunikowaniu Dziedziny z...

Teoria komunikowania - wykład 1

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1407

Literatura: Dobek-Ostrowska B., Nauka o komunikowaniu, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001 Dziedzic B., Konstruowanie i rozumienie znaczeń e komunikowaniu mediowanym komputerowo, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2005 Filipiak M., Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komuniko...

Teoria komunikowania - wykład 2

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 952

Mechanizm komunikacji- elementy Mechanizm komunikowania zakłada ze strony nadawcy zakodowanie informacji za pomocą symboli oraz ich nadawanie dowolnie wybranym środkiem przekazu. Dany obiekt (słowo, dźwięk lub działanie) staje się symbolem wtedy, gdy przez konwencję i użycie nabiera znaczenia, któ...

Teoria komunikowania - wykład 3

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931

Modele procesu komunikowania Model Model rozumiany jako system pojęć, a także wszelkie wzorce, ideały oraz cząstkowe schematy badanych pojęć. Zadaniem świadomych modeli nie jest wyjaśnianie zjawisk społecznych ale ich utrwalanie i rozpowszechnianie. - Levi-Strauss Teoria jest wyjaśnieniem a mode...

Teoria komunikowania - wykład 6

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 861

Komunikowanie masowe - próba definicji Komunikowanie masowe obejmuje instytucje i techniki, za pomocą których wyspecjalizowane grupy posługują się urządzenia technologicznymi (prasą, radiem, telewizją , itd.) w celu szerzenia treści symbolicznych wśród dużych, heterogenicznych i znacznie rozproszon...

Teoria komunikowania - wykład 7

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1771

Teorie komunikowania 1.Oddziaływanie środków masowego przekazu — teorie i kierunki badań Oddziaływanie środków masowego przekazu jest oceniane bardzo róż­nie. Jeśli chodzi o efektywność ich oddziaływania, jedni mówią o wszech ­potędze mediów (urabiają ludzi i manipulują nimi w dokładnie określonym...