Dr hab. Marek Andrzej Marczewski - strona 2

Plazmowy rozkład związków chlorowych-ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZAKŁAD TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I CERAMIKI Laboratorium „PODSTAWY TECHNOLOGII CHEMICZNEJ” Instrukcja do ćwiczenia pt. PLAZMOWY ROZKŁAD ZWIĄZKÓW ZAWIERAJĄCYCH CHLOR Prowadzący: dr inŜ. Bogdan Ulejczyk WSTĘP Do głównych metod zmniejszania emisji to...

Projektowanie ceramicznych tworzyw porowatych-projekt

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA CHEMICZNY ZAK AD TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I CERAMIKI PROJEKTOWANIE CERAMICZNYCH TWORZYW POROWATYCH wiczenia laboratoryjne 1. Wprowadzenie Z ceramik( porowat( cz*owiek styka si, od pocz(tku swoich dziejów. N...

Reologia ceramicznych mas lejnych-ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

ZAKŁAD TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I CERAMIKI REOLOGIA CERAMICZNYCH MAS LEJNYCH (ĆWICZENIE LABORATORYJNE) REOLOGIA -1- Reologia (grecki: rheos-prąd i logos-nauka) - nauka o płynięciu i def...

Reologia ceramicznych mas sypkich-ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

ZAKŁAD TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I CERAMIKI REOLOGIA CERAMICZNYCH MAS SYPKICH (ĆWICZENIE LABORATORYJNE) -1- Reologia (z greckiego: rheos - prąd, logos - nauka) jest nauką o płynięciu i deformacji wszystkich form materii pod wpływem naprężeń wewnętrznych. Jako nauka o odkształceniach i przep...

Spiekanie-ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA CHEMICZNY Zak ad Technologii Nieorganicznej i Ceramiki Spiekanie Instrukcja do zaj laboratoryjnych dla studentów semestru VI Rys historyczny Rozwój ludzkiej cywilizacji zwi zany jest z opanowywaniem coraz bardziej rozwini tych narz dzi i urz dze . W pocz tkow...

Plastyczne surowce i masy ceramiczne-ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. 6. ……………………. 7. ……………………. 8. ……………………. 9. ……………………. 10. ……………………. Pracownia technologiczna – sem. VII Temat: Plastyczne surowce i masy ceramiczne Prowadzący: dr inŜ. Zofia Puff mgr inŜ. Magdalena Gi...

Analiza granulometryczna-opracowanie - skład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1484

Analiza granulometryczna Skład granulometryczny surowców, czyli procentowa zawartość poszczególnych frakcji według wielkości cząstek, jest parametrem o olbrzymim znaczeniu przy ich ocenie. Rozkład wielkości ziarn materiałów drobnodypspersyjnych wywiera bowiem znaczny wpływ na szereg ich właściw...

SELEKTYWNOŚĆ KATALIZATORÓW-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 392

Monika Koziara Warszawa, 11 maja 2010 Ewelina Cieplińska Rafał Buga SELEKTYWNOŚĆ KATALIZATORÓW 1. Wstęp    Celem ćwiczenia było dokonanie analizy wpływu trzech katalizatorów: MgO, Al2O3 oraz Cu/SiO2 na przebieg przemian alkoholu izopropylowego w dwóch różnych temperaturach: 350°C i 450°C. 2. Prz...