Dr hab. Marek Andrzej Marczewski

note /search

Transestryfikacja oleju rzepakowego w układzie przepływowym-opracowan...

 • Politechnika Warszawska
 • Fizykochemiczne podstawy procesów katalitycznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

Transestryfikacja oleju rzepakowego w układzie przepływowym 1 Wstęp Silniki wysokoprężne do niedawna uchodziły za niskotoksyczne. Najnowsze badania dotyczące wpływu na organizmy żywe mikrocząsteczek stałych, jak też tlenków azotu i węglowodorów (zwłaszcza aromatów policyklicznych) zawartych w ...

Używanie biopaliw-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizykochemiczne podstawy procesów katalitycznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

Używanie biopaliw służy zmniejszeniu uzależnienia od ropy naftowej. Metody produkcji biopaliw wytwarzanych z oleju rzepakowego, zbóż uprawnych oraz trzciny cukrowej na polu powstałym po...

Polimery-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 840

Prosze wybrać włąsciwe substraty do syntezy poli(tereftalanu etylu) i napisać odpowiednią reakcję a. hydrochinon b. kwas tereftalowy tereftalan etylu + h20 2. sieciwoanie żywic epoksydowych za pomoca amin jest rpzykładem reakcji: a. polikonden...

Pytania sprawdzające do wykładu Technologia Chemiczna II, sem 6

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1078

Pytania sprawdzające do wykładu: Technologia Chemiczna II 1. Czym różnią się od siebie, z chemicznego punktu widzenia, ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel. Jaki ma to wpływ na przetwarzanie ich w surowce chemiczne. 2. Krótko porównaj metody przetwarzania ropy naftowej i węgla w surowce chemiczne. Uz...

Kataliza przeniesienia międzyfazowego-Instrukcja do ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

1 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych Laboratorium „Podstawy Technologii Chemicznej” Instrukcja do ćwiczenia: „Kataliza przeniesienia międzyfazowego” 2 1. Wprowadzenie Synteza organiczna stanowi główną metodę produkcji związ...

Badanie katalizatorów technikami temperaturowo-programowanymi-opracowa...

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramiki BADANIE KATALIZATORÓW TECHNIKAMI TEMPERATUROWO-PROGRAMOWANYMI LABORATORIUM Z PODSTAW TECHNOLOGII 1. OGÓLNY CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest określenie właściwości fizykochemicznych katalizatora typu me...

Kataliza związków metali-ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Zespół: Monika Koziara Ewelina Cieplińska Magdalena Parzych Piotr Adamski Paweł Ćwik Rafał Buga Kataliza związków metali I. Wstęp Katalizatory metaloorganiczne, są to związki zawierające wiązanie metal - węgiel. Wiązanie to jest kowalencyjne spolaryzowane, przy czym cząstkowy ładunek ujemny ...

Spoiwa ceramiczne – gips-ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

imi i nazwisko Pracownia technologiczna sem. VII Temat: Spoiwa ceramiczne – gips Prowadz cy: dr in . Zofia Puff i Ewa Ga aj Wprowadzenie Do sporz dzania form do formowania wyrobów ceramicznych metod odlewania z mas lejnych s u y gips, który okre(la si jako gips ceramiczny, ...

Uproszczona instrukcja obsługi wiskozymetru

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

Uproszczona instrukcja obsługi wiskozymetru BROOKFIELD DV-I + VISCOSIMETER URUCHAMIANIE WISKOZYMETRU 1) Włączamy zasilanie wiskozymetru. Włącznik zasilania znajduje się na tylnej ścianie obudowy po lewej stronie 2) Po uruchomieniu urządzenia i załadowania się oprogramowania na wyświetlaczu po...

Kompozyty ceramika-polimer

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY ZAKŁAD TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I CERAMIKI „Kompozyty ceramika – polimer” Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Prowadzące: Mgr inż. Paulina Bednarek Mgr inż. Anna Danelska I. Czym są kompozyty? W