Dr hab. Marcin Gawrycki

note /search

Wykład - globalistyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 833

Otok - Geografia polityczna - Globalistyka Stopień otwartości państw prowadzi do globalistyki Czym rożni się podejście globalistyki od podejścia innych nauk? Badanie MSG czy MSP postrzegają świat jako skupisko niezależnych od siebie jednostek. Globalistyka widzi zaś społeczną strukturę globalną. P...

Wykład - Klasyfikacja i funkcje granic

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 4046

Klasyfikacja i funkcje granic. Stolice państw. Podział polityczny mórz o oceanów oraz nieba. S. Otok - Geografia polityczna Granica państwa - powierzchnia prostopadła do powierzchni ziemi, oddzielająca terytorium jednego państwa od innych lub od obszarów niemających niczyjej suwerenności. Podstawa ...

Wykład - Ludność

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

Dobosiewicz, Olszewski - Geografia ekonomiczna - Ludność Wędrówka ludów - 370 - 950 - migracje i wojny stagnacja liczby ludności. Potem przez 400 lat wzrost ludności. 1348 - 1350 -

Wykład - ochrona środowiska jako problem globalny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Ochrona środowiska, jako problem globalny. Hanna Lisicka. A. Wodziczko wyróżnia trzy etapy rozwoju koncepcji ochrony przyrody - konserwatorski, ochrona poprzez protekcje pojedynczych tworów ( pierwsza ćwiartka XX w.) - biocenotyczny, zmierzający do ochrony całych

Wykład - Podstawy geografii politycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

Podstawy geografii politycznej Upadek ZSRR zakończył podział świata na dwa bieguny. Oznaczało to zwycięstwo globalizacji nad socjalistycznych porządkiem. Globalizacja - złożony proces społeczny prowadzący do integracji świata Aspekty globalizacji Finansowy - miasta światowe Techniczny Ekonomiczny ...

Wykład - Problem surowcowo - energetyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1246

G. Balawajder - Problem surowcowo - energetyczny jako problem globalny Problem złożony, bo: Jedno państwo nie może go rozwiązać samo Świat potrzebuje stałego dopływu surowców Może stanowić przyczynę konfliktów w polityce międzynarodowej. Wydarzenie, które zmieniły kontakt człowiek - środowisko: r...

Wykład - przemysł

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

Fierla - przemysł Rozwój przemysłu, bo rozwój badań dzięki dużym nakładom - 2 - 3 % PKB Inne czynniki: Konkurencja Globalizacja Przejawy w zmianach struktury przestrzennej przemysłu: Makro - zmiany pozycji poszczególnych państw Mikro - zmiany w okręgach przemysłowych Ze względu na łatwość prz...

Wykład - Regiony w stosunkach międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 644

Regiony w stosunkach międzynarodowych Regionalizm - proces wytwarzania się na płaszczyźnie regionalnej wyższych form współpracy. Region - wydzielony, stosunkowo jednorodny obszar odróżniający się os terenów przyległych określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi - normalna definicja Definicja dla...

Wykład - Rola Internetu wobec procesów demokratyzacji w stosunkach Mi...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Rola Internetu wobec procesów demokratyzacji w stosunkach Międzynarodowych" Demokratyzacja w latach 90. była odczytywana jako zasada suwerennej równości państw, redukowania roli mocarstw i urzeczywistniania równych szans rozwojowych Północy i Południa. Pluralizm ładu międzynarodowego ustąpił ...

Wykład - rolnictwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

Fierla - rolnictwo Rolnictwo wytwarza nie tylko żywność (90 % produkcji), ale też włókna, paliwa naturalne, używki. Zatrudnienie w rolnictwie: Kraje wysoko rozwinięte 3-10 % Kraje słabo rozwinięte ponad 50 % Światowa średnia 42 % Kraje gdzie zatrudnienie w rol. powyżej 90 % - Burundi, Rwanda, Ne...