Dr hab. Małgorzata Orłowska

note /search

Grupy etniczne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

Country Ethnic groups(%) Źródło www.cia.govlibrary Afghanistan Pashtun 42%, Tajik 27%, Hazara 9%, Uzbek 9%, Aimak 4%, Turkmen 3%, Baloch 2%, other 4% Albania Albanian 95%, Greek 3%, other 2% (Vlach, Roma (Gypsy), Serb, Macedonian, Bulgarian) (1989 est.) note: in 1989, other estimates of the Gree...

Kręgi kulturowe

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Polityka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1911

W XX wieku podjęto wiele prób wyróżniania cywilizacji współczesnych i starożytnych. Nie udało się stworzyć jednej klasyfikacji cywilizacji świata, ponieważ poszczególne cywilizacje ewoluowały w ciągu wieków. Żadna z cywilizacji nie jest wewnętrznie jednorodna. A . Toynbee wyróżnił 21 wielkich cyw...

Kulturowy aspekt przestrzeni wobec wieloznaczności jej pojmowania

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Polityka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1043

Elżbieta Orłowska (UWr) i Dobiesław Jędrzejczyk (UW) Kulturowy aspekt przestrzeni wobec wieloznaczności jej pojmowania „Kultura dodaje do cywilizacji naukę i sztukę; a te są, zdaniem Humboldta - mediami kształcenia we właściwym sensie” (Schnaedelbach 1995) Wprowadzenie Pojęcie przestrzeni jest...

Pielgrzymki w islamie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

Pielgrzymki w islamie ( fragment książki prof. Antoniego Jackowskiego z Zakładu Geografii Religii Uniwersytetu Jagiellońskiego) Choć islam pojawił się dopiero w VII w. n.e., to swymi korzeniami sięga w tradycje religijne dawnej Arabii. Stąd też omówienie zjawiska pielgrzymek w tej wielkiej religi...

Pojecie regionu

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Polityka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1568

O regionie Region w ujęciu geograficznym Region jest jedną z podstawowych kategorii badawczych spotykanych w naukach geograficznych. Znaczenie to wynika z podstaw metodologicznych geografii, w której przestrzenne przedstawianie zjawisk traktowane jest jako zasadniczy atrybut dyscypliny, odróżniaj...