Dr hab. Małgorzata Król

note /search

Wykład - Profil kandydata

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 735

Zadanie domowe - ćwiczenia 2 „Profil kandydata” Profil kandydata - czy jest potrzebny? Najpierw analiza stanowiska pracy - opis…   Punktem wyjścia do przeprowadzenia profesjonalnego procesu rekrutacji i selekcji jest analiza stanowiska pracy, na które aktualnie poszukujemy kandydata.  Celem takiej ...

Wprowadzenie do pracy - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

Zadanie domowe - ćwiczenia 3 „Wprowadzenie do pracy” Wprowadzenie do pracy ma kilka podstawowych funkcji: Funkcja adaptacyjna oznacza możliwie najwcześniejsze wykorzystanie potencjału pracownika tj. już od pierwszego dnia obecności na danym stanowisku. Funkcja motywacyjna wprowadzenia do pracy po...

Funkcja personalna - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 812

Zadanie domowe - ćwiczenia 3 „Funkcja personalna”    Funkcja personalna (personnel, human resources) — jed­na z funkcji przedsiębiorstwa (obok funkcji marketingowej, finansowej i księgowej, produkcji itd.). Funkcja personalna zajmuje się za­rządzaniem potencjałem społecznym organizacji. Zarządzani...

Szkolenie - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

Zadanie domowe - ćwiczenia 4 (szkolenia) Szkolenie - zajęcia pozaszkolne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Rodzaje szkoleń: Szkolenie otwarte -...

Wykład - Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665

Wykład 1 Informacje ogólne: Przychodzić na wykład punktualnie Siedziba: Pokój 619D - Katedra zarządzania organizacjami Konsultacje: Czwartek B, 8,45-9,45 (Rond) Piątek A: 15.20-16.50 (K-ce) Piątek B: 17.10-18.40 (K-ce) Strony internetowe: http://www.ae.katowice.pl/pracownik/a.php/pracownik/i...

Wykład - Planowanie potrzeb personalnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1400

Wykład 2 Planowanie potrzeb personalnych. Planowanie potrzeb personalnych - definicja ogólna: Planowanie potrzeb personalnych to określenie zapotrzebowania na pracowników dzisiaj i w przyszłości. Planowanie potrzeb personalnych - definicja wąska: Planowanie potrzeb personalnych w wąskim znaczen...

Wykład - Dobór pracowników.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Wykład 3 Dobór pracowników. Dobór pracowników - to zespół działań mających na celu pozyskanie odpowiednich ludzi do organizacji i doprowadzenie do właściwej obsady wakujących (wolnych) stanowisk pracy. Dobór składa się z trzech etapów: Rekrutacji Selekcji Wprowadzenia do pracy (adaptacja społe...

Selekcja kandydatów do pracy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623

Wykład 4 Selekcja kandydatów do pracy. Egzamin: 30.01.2012 - 8.30, aula B Selekcja kandydatów - polega na sprawdzaniu przydatności kandydatów za pomocą adekwatnych metod i technik, porównaniu kandydatów między sobą, uszeregowaniu ich oraz wyborze najlepszego (najlepszych), który w największym sto...