Dr hab. Makowski

Charakter wiazań chemicznych

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Makowski
 • Chemia ogólna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Wiązania są wytwarzane na skutek oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy elektronami a jonami łączących się atomów. Charakter wiązania chemicznegoi jego właściwości zależy ...

Podstawowe pojecia i prawa chemiczne

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Makowski
 • Chemia ogólna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Chemia określana mianem nauki centralnej. Stanowi most pomiędzy prawami fizyki i biologii. Chemia- nauka o materii i przemianach jakie przechodzi. Nauka- eksperymentalne badanie i tłumaczenie

Ćwiczenia - reakcje utleniania i redukcji

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Makowski
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

Noatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Utlenianie cząstki to proces, który sprowadza się do oddawania elektronów przez atom, obojętną cząsteczkę lub jon. Redukcja to proces polegający na pobraniu elektornów przez wymienione cząstki. Zasady: Sopnie utlniania zapisuje się za pomocą cyfr r...

Wykład - przestrzenie wektorów, baza

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Makowski
 • Podstawy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1155

Przestrzenie wektorów, baza Aproksymacja/reprezentacja sygnału w przestrzeni – kombinacja liniowa – – Liniowa aproksymacji/kombinacja wektorów bazy co to znaczy liniowa? De...

Filtry cyfrowe - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Makowski
 • Podstawy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1351

Filtry cyfrowe Równania różnicowe równianie w dziedzinie czasu dyskretnego równanie w dziedzinie Z Modele systemu/sygnału: AR (ang. autoregresion) MA (ang. moving average) ARMA (ang. autoregresion moving average) Położenie biegunów transmitancji H(z) bi = [.9*e^(-j*pi*2/4); .9*e^(j*pi*2/4)...

Konwersja AC CA - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Makowski
 • Podstawy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1078

Konwersja AC CA Definicje i model matematyczny próbkowania Proces dyskretyzacji: ● próbkowanie w czasie ● kwantowanie wartości ● kodowanie Próbkowanie Pobieranie z sygnału ciągłego próbek w określonych odstępach czasu ● ● F s= 1 ...

Podobieństwo sygnałów - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Makowski
 • Podstawy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1169

Podobieństwo sygnałów – korelacja Iloczyn skalarny wektorów/sygnałów L 2 ℝ W przestrzeni 〈 x , y 〉=∫ x t  y t dt W przestrzeni ℝ N 〈 x , y 〉= 1 N N −1 ∑ x n y n n=0 Jeżeli 〈 x , y 〉=0 to x⊥ y a co jeżeli 〈 x , y 〉≠0 lub inaczej ∣〈 x , y 〉∣0 ? Korelacja Korelacja w przest...

Wykład - przestrzenie sygnałów

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Makowski
 • Podstawy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1162

Przestrzenie sygnałów Dziedzina czasu, dziedzina częstotliwości W dziedzinie ciągłej W dziedzinie dyskretnej x  n=... X  f  , X  , =2  f /F s Ilustracja 1: Sygnał x(n) Ilustracja 2: Widmo amplitudowe |X(f)| Przestrzenie – Przestrzeń to jedno z

Sygnały i przestrzenie w CPS - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Makowski
 • Podstawy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106

Sygnały i przestrzenie w CPS Sygnały 1D, 2D, 3D Przykłady: Zwykle będziemy rozważać 1D, ale czasem będzie uogólnienie na 2D Przetwarzanie sygnałów CPS (DSP) to wydobywanie informacji Sygnały ciągłe(analogowe), dyskretne cyfrowe Sygnały ciągłe – pospolite w przyrodzie t∈ℝ , x t∈ℝ lub ℂ l...