Dr hab. Lidia Klat-Wertelecka

note /search

KPA - podmioty na prawach strony

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

PODMIOTY NA PRAWACH STRONY Podmioty te występują obok strony, ale mają te same uprawnienia procesowe. Mogą żądać wszczęcia postępowania lub przyłączyć się do niego. Prokurator i organizacja społeczna może tylko żądać wszczęcia postępowania, gdy przepisy stanowią, że jest ono wszczynane z urzędu. o...

KPA- zasady obowiązywania, postępowanie ogólne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Wykład 1 Prof. Nadzw. UWr dr hab. Lidia Klat-Wertelecka `Podręcznik i akty prawne B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2013. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępow...