Dr hab. Leszek Kusak

note /search

Arystoteles - System filozoficzny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1750

ARYSTOTELES Arystoteles był uczniem Platona, większość życia spędził w Atenach. System filozoficzny, który stworzył był obszerniejszy niż Platona. Jego filozofia dzieliła się na praktyczną (etyka, polityka) i teoretyczną (fizyka, matem...

Fryderyk Nietzsche

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 3570

Fryderyk Nietzsche ( 1844-1900) był synem pastora, studiował filologię klasyczną, następnie rozpoczął pracę na uniwersytecie w Bazylei. Już w pierwszym jego dziele `Narodziny tragedii z ducha muzyki' pojawiają się tezy filozoficzne: w Europie doszło do zasadniczego załamania kultury, kryzys zacz...

Jońska filozofia przyrody - Solon

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1701

Początki filozofii - VII/VI w p. n. e. Jońska filozofia przyrody. 1. Na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia (epoka brązu) istniały w Grecji 3 ośrodki kultury: - Kreta (najstarszy ośrodek) - kultura minojska - kultura pałaców, które sta...

Kartezjusz - Kartezjański Sceptycyzm Metodyczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 1750
Wyświetleń: 4333

Kartezjusz (1596-1690) Uznał on, że dotychczasowe osiągnięcia filozofii są niezadowalające i wymaga ona reformy. `Medytacje o pierwszej filozofii' to dzieło, które zapewniło mu sławę. Wzorem dla swojej filozofii uczynił matematykę, poza tym stworzył geometrię analityczną. Jeśli zamierza się coś n...

Krytycyzm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1463

Krytycyzm. Kant urodził się w Królewcu. Po studiach rozpoczął karierę naukową na uniwersytecie. Został profesorem, następnie dziekanem i rektorem. Był kawalerem, całe jego życie było bardzo uregulowane i uporządkowane, każdy dzień taki sam jak poprzedni. Oprócz koncepcji filozoficznej stworzył te...

Platon - Teoria bytu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2814

PLATON (427 -347 p.n.e.) pochodził z bogatego wpływowego rodu (ojciec z rodu królów ateńskich a matka z rodu, z którego pochodził Solon) był uczniem Sokratesa, po jego śmierci wyruszył z Aten, lubił podróżować, był w Egipcie, najstarsze wzmianki o Atlantydzie pochodzą właśnie od niego. Załozył szko...

Późniejsze szkoły filozoficzne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1141

Późniejsze szkoły filozoficzne odwoływały się do Sokratesa, Platona lub Arystotelesa. Poszukiwano szczęścia mimo działalności państwa. Wcześniej mieszkańcy utożsamiali się z państwem. Po Arystotelesie zaistniał nowy typ państwa - Aleksander Wielki stworzył imperium wykraczające poza wyobraźnię mi...

Pozytywizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2324

Pozytywizm. Pierwszy pozytywizm był dziełem Augusta Comte'a . Comte (1798-1857) nie skończył studiów filozoficznych lecz politechnikę. Wprowadził on do filozofii radykalne zmiany. Zaproponował podział historii ludzkości odzwierciedlający postęp w sposobie interpretowania i badania świata. Podziel...

Renesans - Teoria idoli

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1477

Renesans. Epoka ta zmienia punkt widzenia człowieka na świat i Boga, nie stworzyła natomiast spójnego systemu filozoficznego. Filozofia odrodzenia była: antyteocentryczna - człowiek i przyroda antydogmatyczna - poszukiwała nowych metod poszukiwania prawdy (metodologia) antyracjonalistyczna - opi...

Sofiści, Sokrates

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2170

Zwrot w filozofii - zainteresowanie człowiekiem - Sofiści, Sokrates. Sofiści działali w Grecji lądowej (okres rozkwitu Aten) i początkowo uważani byli za wędrownych nauczycieli, którzy nauczali przemawiania, prowadzenia dyskusji, dowodzenia twie...