Dr hab. Krzysztof Trybuś

note /search

Periodyzacja literatury XIX wieku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2464

Periodyzacja literatury XIX wieku: Periodyzacja - w historii oraz historii literatury jest to umowny podział continuum czasowego na epoki, okresy historyczne, epoki literackie itd. Początki nowych jednostek periodyzacji wyznaczają zwykle wydarzenia uważane za ważne dzięki tradycji, rzadziej o podzi...

Jerzy Ziomek, biedermier - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3024

określenie się wobec romantyzmu - twórcy stają przed wyzwaniem samookreślenia swojej tożsamości (Mickiewicz, Prus, Wyspiański, Tetmajer i inni: Konwicki, Wajda, poezja okresu stanu wojennego, Barańczak, Miłosz, Szymborska, Baczyński). Wiele razy powracano do twórczości romantycznej. Fenomen Miłosza...

Problematyka periodyzacji dotyczyła porządkowania literatury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1169

Problematyka periodyzacji dotyczyła porządkowania literatury. Pokolenie literackie jest kategorią w porządkowaniu dziejów literatury (zrodziło się w XIX wieku, wiązało socjologię z historią literatury). W II poł. XIX w. zaczęto mówić o pokoleniach literackich. Charakterystyczne było założenie, że m...

Typologia podziału literatury na klasyczną (antyczną) i romantyczną (w...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1953

Typologia podziału literatury na klasyczną (antyczną) i romantyczną (współczesna), zaproponowana przez jednego z braci Schleglów: KLASYCZNA - antyczna, nawiązująca do antyku, odnosi się też do klasycyzmu francuskiego XVIII w. ROMANTYCZNA - współczesna, tradycja bliska romantykom (Goethe, Schiller...

Przełom w romantyzmie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2982

W cieniu wielkiego romantyzmu emigracyjnego druga i trzecia generacja romantyków stworzyła w kraju poezję spisku i powstania. Stoczywszy walkę z naśladowcami lamentów nieszczęśliwego kochanka z IV cz. Dziadów poeci ci usiłowali narzucić współczesnym inny kanon poezji, przeciwstawiającej "miłos...

Dramat ironiczny - Dramat Słowackiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 3367

Dramat ironiczny - Dramat Słowackiego Ironia - sposób wypowiadania się, oparty na zamierzonej niezgodności, najczęściej przeciwieństwie, dwóch poziomów wypowiedzi: dosłownego i ukrytego. W rozumieniu potocznym ironię utożsamia się z zawoalowaną kpiną, złośliwością, wyśmiewaniem, dystansem. Wyróżnia...

Pokolenie literackie - informacje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1596

Danuta Zawadzka w O A. Malczewskim i odludkach stara się umieścić spornych twórców w odpowiednim dla siebie miejscu w historii. Jest to próba wyróżnienia jeszcze jednej generacji: starych ułanów (pokolenie przedmickiewiczowskie, pokolenie klęski 1812 r.) . Zaliczyć do tego pokolenia można Aleksandr...

Duma - omówienie i cechy gatunku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2205

DUMA - liczne epitety, dialogi, opisy; memento mori - nawiązanie, groza, kara za grzech, forma oczyszczenia, groteska, świat nadprzyrodzony, tajemnica, północna pora; narracyjność. Duma - gatunek epicko-liryczny o tematyce historyczno-bohaterskiej lub obyczajowej, występujący np. w literaturze ukr...

Tradycja sentymentalna w budowaniu przełomu romantycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1729

Tradycja sentymentalna w budowaniu przełomu romantycznego. Jest ona komplementarna wobec epoki. Sentymentalizm tworzy poemat z jego cechami, a jednocześnie podkreśla znaczenie dystansu wobec literatury, która nie chce mówić o historii. Stosunek Mickiewicza jest dwuznaczny. Potępia za to odwrócenie ...

Maria (Malczewski) - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 2359
Wyświetleń: 4956

Niezaprzeczalnie powieścią poetycką jest Konrad Wallenrod (1828) Adama Mickiewicza. Jego samobójstwo niczemu nie służy, nie zmywa nawet hańby rycerza, który dopuścił się zdrady. Trudno tu mówić o lukach fabularnych, ponieważ to utwór złożony z wielu innych utworów, które tworzą jeden utwór niejedno...