Dr hab. Krzysztof Grzywnowicz

note /search

Egzamin z biochemii

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Biochemia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2667

Egzamin z biochemii (Biotechnologia KR) - 8.02.2012 (termin pierwszy) Zadania otwarte  Część A Zad. 1 Narysuj wzory aminokwasów z grupą imidazylową. Zaznacz wzory grup funkcyjnych i nazwij je. Podaj funkcje. Zad. 2 Narysuj wzory...

Pytania na egzamin - biochemia

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Biochemia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2121

Biochemia EGZAMIN 2011 CZĘŚD „A” 1. Narysuj wzory aminokwasów kwaśnych, zaznacz grupy funkcyjne i opisz, jakie role te grupy pełnią w białku. 2. Narysuj wzór puryny, zaznacza atomy poc...