Dr hab. Krystyna Helena Kobylańska-Szkaradek

note /search

Fizyka- wykład 7

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1176

DYFUZJA- samorzutne mieszanie drobin się gaz wynikające z ich ruchów cieplnych. Ze względu na różnicę gęstości w warstwach 1 i 2 mieszanie nie jest równomierne i występuje przepływ masy opisany wzorem Ficka. . „-”wskazuje, że przenoszenie masy zachodzi w kierunku zmniejszającej się gęstości. - wspó...

Fizyka- wykład 1

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 931

Wielkości fizyczne są to takie właściwości ciał lub zjawisk które można porównać ilościowo z takimi samymi właściwościami innych ciał lub zjawisk (np.:czas, długość, kąt, prędkość, przyspieszenie). Wielkości te mogą zostać zmierzone dzięki temu możemy wyrazić je liczbowo. Pomiar wielkości fizycznej...

Dynamika ruchu postępowego- wykład 2

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 889

Dynamika ruchu postępowego Zasady dynamiki - prawa ruchu I Prawo Newtona - zasada bezwładności - ciało, które nie jest poddane działaniu żadnej siły, albo poddane jest działaniu sił równoważących się, pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem prostoliniowym. Ruch ciała swobodnego to jest pozbaw...

Fizyka- wykład 3

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 952

13 marzec 2007: Nieinercjalne układy odniesienia - siły bezwładności: U - układ nieruchomy U' - układ poruszający się z chwilową oraz Współrzędna x' określająca położenie ciała m w dowolnej chwili jest równa x'=x-xu=x-vut ruch wzdłuż osi OX y=y' t'=t m'=m Różniczkując równanie względem czasu ...

Termopary- wykład 10

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1309

TERMOPARY Obwód złożony z połączonych ze sobą na obu końcach kawałków dwóch różnych metali nazywamy termoparą (termoelement). Jeżeli końce tych metali znajdują się w różnych temperaturach to zauważa się wystąpienie siły termoelektrycznej, którą można mierzyć np. milivoltomierzem (zjawisko termoele...

Fizyka- wykład 11

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

Wykład z fizyki z 15 maja podlega tym samym co i one prawom: odbicia, załamania, polaryzacji, pochłaniania itp. Promieniowanie padające na pewne ciało może zostać przez nie pochłonięte, przepuszczone lub odbite. Energia promieniowania pochłonięta przez ciało EA zwiększa jego energie wewnętrzną i m...

Fizyka- wykład 12

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Fizyka wykład 22.05.2007 Ciekłe kryształy Ciekłe kryształy to unikalny rodzaj cieczy, której cechą wyróżniającą jest anizotropia własności fizycznych. Anizotropia jest cechą wielu kryształów, nie występuje natomiast dla cieczy - poza wyjątkiem

Fizyka- wykład 14

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

Wykład 05.06.2007 I część - 20 plików jpg - od IMG_6239.jpg do IMG_6257.jpg Przepisywał: Kowal Paweł Równanie Schrodingera dla atomu wodoru ma postać: Klasyczne wyrażenie na energię w polu sił centralnych można zapisać w postaci: Zgodnie z zasadą odpowiedniości, stosowany operator energii wynosi...

Fizyka- wykład 9

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

Podstawowa nierówność termodynamiki ujmująca łącznie I i II zasadę termodynamiki ma postać: I zas. term. II zasada Dla procesów odwracalnych nierówność przechodzi w tożsamość. Wszystkie procesy zachodzące w otaczającym nas świecie sa nieodwracalne, wiec w układach odosobnionych przebiegają w kier...

Ruch precesyjny- wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

Ruch precesyjny Bąk wiruje wokół osi OO' ustawionej pionowo. Kierunek siły P pokrywa się z kierunkiem osi obrotu. Wtedy moment siły ciężkości względem punktu podparcia K=0. Występuje tylko jeden ruch obrotowy dookoła stałej osi OO' Bąk odchylony od osi AA' i odbywa ruch obrotowy (wektor) w1 wokół...