Dr hab. Katarzyna Flak

note /search

Słówka - Unit 22 - ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język angielski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

word part of speech translation unit access v uzyskać dostęp 22 accumulation n nagromadzenie 22 adopt v przyjąć 22 affect v dotknąć, wpłynąć na 22 agreeable adj do przyjęcia 22 ailment n dolegliwość 22 air force n lotnictwo wojskowe 22 allocation n alokacja 22 apply to v stosować się do 22 argue ...

Zbiór słowek z ekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język angielski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 854

word part of speech translation acquire v wejść w posiadanie, nabyć assets n aktywa Automated Teller Machine n bankomat (AmE) bad debt n zły dług bonds n obligacja borrower n pożyczkobiorca cashpoint n bankomat (BrE) certificate n świadectwo checkbook n książeczka czekowa (AmE) checking account n...

List w j.ang

 • Język angielski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169

Dear mr boswell further to our telephone conversation this morning, i have pleasure in enclosing our brochure and a price list for Jaylon products and a complimentary sample of the shrieker alarm for your inspection. Here at jaylon, we think that you have to hear it to believe it. The Shrieker's ...

Definicje z ekonomii w języku angielskim

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język angielski
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1764

•  account in a bank from which the customer can withdraw the money when he wants  CURRENT  ACCOUNT  •  bank account which pays interest but on which notice has to be given to withdraw the money  SAVING  ACCOUNT  •  machine which gives out cash when a special card is inserted and special instruct...

Inwestycje w języku angielskim

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język angielski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127

  capital  for  investment  which  may  easily  be  lost  in  risky  projects,  but  can  also  provide high returns  VENTURE CAPITAL     business  where  two  or  more  people  share  the  risks  and  profits  equally  PARTNERSHIP     fund  which  receives  contributions  from  employers  and  e...

Ekonomia - słówka po angielsku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język angielski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1162

word part of speech translation unit achievement n osiągnięcie 1 all-embracing adj wszechogarniający 1 analysis n analiza 1 analytic adj analityczny 1 assertive adj asertywny 1 assertiveness n asertywność 1 assets n aktywa 1 bargaining power n pozycja przetargowa 1 bid for sth v starać się coś zd...

Ekonomia - słówka cz. II po angielsku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język angielski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

word part of speech translation unit alter v zmienić 9 anticipate v przewidzieć 9 avoidable adj do uniknięcia 9 backtrack v cofnąć się 9 batch n partia towaru 9 be in excess of sth przekraczać coś 9 breakage n uszkodzenie, stłuczenie 9 budget for v uwzględnić w budżecie 9 capability n zdolność, w...

Ekonomia - słówka po angielsku cz. VII

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język angielski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

word part of speech translation unit consol bond n obligacja wieczysta,  bezterminowa 16 face value n wartość nominalna 16 floating rate n oprocentowanie zmienne 16 issuer n emitent 16 liquid adj płynny 16 outstanding adj zaległy 16 owe v być winnym 16 par value n wartość nominalna 16 primary mar...

Ekonomia - słówka po angielsku cz. VIII

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język angielski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

word part of speech translation appreciate v zyskać na wartości break even v osiągnąć próg rentowności depreciate v stracić na wartości discount n zniżka exercise v skorzystać z prawa exercise price n kurs realizacji expire v stracić ważność, wygasnąć futures market n rynek kontraktów terminowych...

Ekonomia - słówka po angielsku cz. IX

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język angielski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

word part of speech translation unit accelerated depreciation n amortyzacja przyspieszona 19 accounting period n okres obrachunkowy 19 accrual n przyrost 19 acknowledge v potwierdzić 19 appreciate v zyskiwać na wartości 19 artificial person n osoba prawna 19 assumption n założenie 19 credits n ma...