Dr hab. Justyna Białoń

Logika, filozofia, źródła wiedzy - wykłady

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1260

Zagadnienia wstępne 1. Elementy logiki i metodologii nauk a) nauka i cechy wiedzy naukowej. klasyfikacja nauk b) ogólna metodologia nauk i metodologia szczegółowa c) język jako narzędzie opisy rzeczywistości i nośnik informacji d) formułowanie, uzasadnianie i sprawdzanie twierdzeń 2. Narodziny i...

Filozofia i jej koncepcje pojmowania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1449

FILOZOFIA -nauka o nauce, umiłowanie mądrości, sztuka rozmyślania, rozważania, zastanawiania się FILOZOF - synonim człowieka mądrego KONCEPCJE POJMOWANIA FILOZOFII : - Koncepcja klasyczna (filozofia to odrębna wiedza o charakterze racjonalnym posiadająca własny przedmiot i odpowiednio do niego wy...

Monizm.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1778

Monizm ( gr. mónos jedyny) - filozoficzny pogląd według wąskiej definicji uznający naturę wszelkiego bytu za jednorodną : materialną ( materializm , monizm materialistyczny ), duchową ( idealizm , monizm idealistyczny ) lub materialno-duchową (np. ...

Panteizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

PANTEIZM Panteizm to doktryna głosząca, że wszystko jest w Bogu , węższym znaczeniu doktryna wg. której Bóg jest utożsamiany ze światem . Była to doktryna stoików (dla których Bóg jest siłą witalną, immanentną wobec świata), Spinozy (jego słynna zasada "Deus sive Natura" utożsamia Boga ...

Parmenides

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1071

Parmenides - teoria bytu, stałość bytu Centralnym pojęciem parmenidejskiej refleksji jest  byt: po raz pierwszy w greckiej filozofii analizowany tak systematycznie i szczegółowo . Po pierwsze, Byt utożsamiany jest więc z Prawdą : tylko to, co...

Platon - nauka o ideach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1155

Platon - etyka Platon   (ok. 427-347 p.n.e), filozof grecki. Zainteresowania filozoficzne zawdzięczał dziewięcioletniemu obcowaniu z   Sokratesem . Po jego śmierci odbył liczne podróże. Podczas podróży poznał wiele poglądów, w tym doktryny orfickie i pitagorejskie o wędrówce duszy, o uwięzieniu dus...

Pluralizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1099

Pluralizm 1) Stanowisko ontologiczne w myśl którego rzeczywistość składa się z bytów różnorakich , niesprowadzalnych do wspólnego mianownika; reprezentowane m.in. przez takich filozofów jak: Empedokles ,

Sceptycy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1169

Sceptycy Sceptycy   ( łac.   sceptici   -   wątpiący ,   rozważający ) - I i II w. n.e. Główne zasady sceptycyzmu Sceptycy uważali wyznawanie postawy sceptycznej za warunek   szczęścia   - w tym sensie sceptycyzm jako kierunek filozoficzny skoncentrowany na etyce nie wyróżnia się spomiędzy innych...

Sokrates

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1834

Sokrates Sokrates   (469-399 p.n.e.), filozof grecki. Źródłem wiedzy o życiu i poglądach Sokratesa są   Dialogi   jego ucznia   Platona   oraz pisma Ksenofonta . W etyce , która stanowiła główną dziedzinę jego zainteresowań (nie prowadził w og...

Stoicy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1211

Stoicy - metafizyka i etyka Stoicyzm   to kierunek   filozoficzny   zapoczątkowany w   III wieku przed narodzeniem Chrystusa   w   Atenach   przez   Zenona z Kition , doprowadzony do os...