Dr hab. Jolanta Maria Bryjak - strona 2

Reakcja izomeryzacji- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Jolanta Maria Bryjak
 • Inżynieria bioreaktorów
Pobrań: 931
Wyświetleń: 4284

Izomeraza ksylozowa jest enzymem wewnątrzkomórkowym katalizującym izomeryzacje ksylozy we fruktozę. Oznacza to, że znaczna część tego enzymu znajduje się wewnątrz oraz w ścianie komórkowej mikroorganizmu go wytwarzającego. Większość dostępnych w handlu izomeraz ksylozowych izolowana jest z mezofilny...

Dynamika budowli-opracowane zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Jolanta Maria Bryjak
 • Dynamika budowli
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1659

1. Konstrukcje obciążone dynamicznie:  konstrukcje duże, wiotkie, lekkie;  mosty wiszące i podwieszane;  kładki dla pieszych;  maszty;  wieże;  kominy;  wysokie budynki;  kolejki linowe;  niektóre konstrukcje wsporcze

Ciepło właściwe wg Debye'a-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Jolanta Maria Bryjak
 • Fizyka ciała stałego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728

Fizyka Ciała Stałego II opracowanie zagadnień 1. Ciepło właściwe wg Debye’a. Ciepło właściwe, powtórka: Gaz doskonały, jednoatomowy: 3 R 2 5 ciepło właściwe przy stałym ciś...

Efekt Holla, poziomy Landaua-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Jolanta Maria Bryjak
 • Fizyka ciała stałego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

4. Efekt Holla. Na poruszający się ładunek w polu magnetycznym działa siła Lorenza: F = qV × B Nośniki ładunku, zarówno dodatnie, jak i ujemne, są odchylane w tą samą stronę (bo wędrują w przeciwnych kierunkach). Na podstawie ładunku, jaki zgromadzi się na boku płytki można wywnioskować, j...

Równanie kinetyczne Boltzmanna i czas relaksacji, prawo ohma-opracowan...

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Jolanta Maria Bryjak
 • Fizyka ciała stałego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2072

2. Równanie kinetyczne Boltzmanna i czas relaksacji. Rozwiązując równanie Schrödingera, Boltzmann uwzględnił oddziaływania z defektami. Stworzył klasyczne równanie transportu. Rozład równowagowy z poziomem Fermiego: f 0 ( E ) = 1 E − EF kT e −1 Modyfikujemy

Zespolony współczynnik załamania, zespolone przewodnictwo, częstość pl...

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Jolanta Maria Bryjak
 • Fizyka ciała stałego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 875

6. Zespolony współczynnik załamania / zespolone przewodnictwo, częstość plazmowa. Pole elektromagnetyczne należy traktować jako szybko zmienne pole elektryczne. W polu wolnozmiennym dryf i zderzenia się równoważą: f df  df   df   df  =  +  =  − 1 = 0 dt  dt  dryf  dt  zd  d...