Dr hab. Jolanta Maria Bryjak

note /search

Kinetyka enzymatyczna- sprawozdanie - Kinetyka Michaelisa-Menten

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria bioreaktorów
Pobrań: 1813
Wyświetleń: 5355

Wrocław, 30.03.2012r Laboratorium inżynierii bioreaktorów Kinetyka enzymatyczna - zajęcia komputerowe Cel ćwiczenia Wyznaczanie kinetyki reakcji enzymatycznych za pomocą metod obróbki danych doświadczalnych. Metodami tymi są: „metoda biochemiczna”, korzystająca z

Fonony akustyczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka ciała stałego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812

Fonony akustyczne Fonony to drgania atomów w sieci kryształu. Najłatwiej jest je wyprowadzić z sieci liniowej: Siła działająca na atom wychylony z położenia równowagi: Z II prawa dynamiki Newtona: Fw = m a F = − α x , gdzie α - stała siłowa ← przyspieszenie = druga pochodna wychylenia po czas...

Funkcja Blocha-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka ciała stałego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

opracował: Radek Kołkowski Funkcja Blocha W sieci krystalicznej w każdej komórce elementarnej prawdopodobieństwo przebywania elektronu jest takie samo – co wynika z periodyczności sieci: ψ ( r + R ) ⋅ψ * ( r + R ) = ψ ( r ) ⋅ψ * ( r ) Jednak nie możemy na tej podstawie powiedzieć, że: Jak por...

Koncentracja nośników w półprzewodnikach-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka ciała stałego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 994

Koncentracja nośników w półprzewodnikach Prawdopodobieństwem zajmowania danego stanu energetycznego przez fermiony rządzi statystyka Fermiego-Diraca: 1 f (E) = e E − EF kT +1 , gdzie k jest stałą Boltzmanna, zaś E F to energia Fe...

Model ciasnego wiązania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka ciała stałego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 959

Model ciasnego wiązania Zakładamy, że dla konkretnego atomu znamy: ˆ H 0ψ 0 = E0ψ 0 Rozważmy jeden kierunek w sieci kryształu, w której atomy powtarzają się periodycznie o a i ponumerujmy kolejne atomy: ˆ H 0ψ i = E0ψ i Funkcje ψ i 2 będą miały ten sam kształt, ale będą przesunięte w fazi...

Rachunek zaburzeń i masa efektywna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka ciała stałego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

*Rachunek zaburzeń i masa efektywna Wychodzimy od równania kp:  h 2 2 ˆ  ih 2 k   h2k 2   u = E 'u ∇ + Vkr (r ) − ∇ u =  E − −  m  2m       2m h 2k 2 E =E '+ 2m Zamiast rozwiązywać równanie dla całej sieci rozwiązujemy je wyłącznie dla czynnika Blochowskiego....

Równanie kp-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka ciała stałego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1197

Równanie kp Obliczając energię elektronu w krysztale, stosujemy następujące przybliżenia: 1. przybliżenie adiabatyczne (zakładamy, że atomy nie drgają – rdzenie atomowe są sztywno utwierdzone w swoich miejscach: ∆Ri = 0 ) 2. przybliżenie jednolektronowe (zakładamy, że w krysztale o periodycznym...

Warunki periodycznosci Borna-Karmana-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka ciała stałego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 812

Warunki periodyczności Borna-Karmana: Aby opisać kryształ o skończonej liczbie N atomów, musimy atomowi o indeksie N + 1 przypisać numer 1. Można sobie wyobrazić, że gdy mamy jednowymiarowy kryształ, zamykamy go w „kryształ cykliczny”: Z kolei ...

Inżynieria bioreaktorów- pytania egzaminacyjne

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria bioreaktorów
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2219

czas przybywania- definicja i znaczenie fizycznie jak doswiadczalnie wyznaczyc czas przebywania jak doświadczalnie wyznaczyć czas przebywania? co to jest czas przebywania i co warunkuje? rodzaje przepływu w reaktorach. jakie jest stężenie na wylocie w reaktorze kolumnowym metoda całkowa i dla 1 ...