Dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman

note /search

Statystyczny charakter rozpadu promieniotwórczego

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1547

CLF Statystyczny charakter rozpadu promieniotwórczego Ćw. B7 STATYSTYCZNY CHARAKTER ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO PODSTAWY FIZYCZNE Wstęp Promieniotwórczość naturalna została odkryta w 1896 roku przez H.Becquerela [1]. W przyrodzie znane są trzy podstawowe przemiany promieniotwórcze: rozpad al...

Badanie osłabienia promieniowania gamma

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1414

JOLANTA GAŁĄZKA-FRIEDMAN Ćwiczenie 11. BADANIE OSŁABIENIA PROMIENIOWANIA GAMMA PRZY PRZECHODZENIU PRZEZ MATERIĘ WSTĘP W przyrodzie znane są trzy podstawowe przemiany promieniotwórcze: rozpad alfa, beta i gamma (,  i ). Rozpad alfa polega na emisji z jądra macierzystego cząstki alfa, czyli ...

Promieniowanie gamma - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 665

Wydział Dzień/godz. Czwartek 17.15-20.00 Nr zespołu Chemia Data 22.04.2010 23 Nazwisko i Imię Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Ocena Małgorzata Czyżewska Dominik Wiącek Zuzanna Włoczewska             Prowadzący: Karol Szlachta Podpis   prowadzącego Ćwiczenie nr. 1...

Pomiar długości fali świetlnej - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

CLF I Ćw. nr 35 – Pomiar długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej i spektrometru Wydział Fizyki P.W. POMIAR DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ I SPEKTROMETRU 1. Podstawy fizyczne Fala elektromagnetyczna są to rozchodzące się w przestrzeni periodyczne zmiany pol...

Metody pomiarowe i pracowania wyników w laboratorium fizyki

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1043

CLF METODY POMIAROWE I OPRACOWANIA WYNIKÓW W LABORATORIUM FIZYKI ĆW.1 METODY POMIAROWE I OPRACOWANIA WYNIKÓW W LABORATORIUM FIZYKI Prawo Ohma Uporządkowany ruch elektronów nazywa się prądem elektrycznym. Poruszające się w przewodniku elektrony napotykają na pewien opór. W wyniku analizy różn...

Pomiar długości fal elektromagnetycznych metodami interferencyjnymi

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2142

CLF I Ćw. nr 10 – Pomiar Długości Fal Elektromagnetycznych Metodami Interferencyjnymi Wydział Fizyki P.W. POMIAR DŁUGOŚCI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH METODAMI INTERFERENCYJNYMI 1.PODSTAWY FIZYCZNE1 Do najbardziej charakterystycznych zjawisk ruchu falowego należy interferencja. W najogólniejszym ...

Badanie spektroskopem pryzmatycznym - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

Badanie spektroskopem pryzmatycznym Wszystkie pomiary spektrofotometryczne polegają na zarejestrowaniu i ewentualnym zmie­rzeniu widma emitowanego, bądź absorbowanego, przez badaną próbkę materiału. Widmo emisyjne badamy w przypadku substan...

Badanie współczynnika lepkości za pomocą - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Badanie współczynnika lepkości za pomocą wiskozymetru Hiplera. Wiadomości wstępne: Lepkość jest właściwością gazów i cieczy która charakteryzuje ich opór podczas płynięcia wywołanego siłami zewnętrznymi. Niekiedy zjawisko to nazywa się ta...

Drgania relaksacyjne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

Drgania relaksacyjne Drgania relaksacyjne należą do ruchu drgającego. W ćwiczeniu zajmować będziemy się drganiami relaksacyjnymi w obwodzie elektrycznym, w którym wzrost i spadek na...