Dr hab. Jolanta Blicharz - strona 4

Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów w zakresie określonym ustawą oraz odrębnymi przepisami wykonują również: a) samorząd terytorialny, b) organizacje konsumenckie c) inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy o...

Specjalna strefa ekonomiczna

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Specjalna strefa ekonomiczna - pojęcie, ustanowienie, łączenie i znoszenie Specjalną strefą ekonomiczną, zwaną dalej "strefą", jest wyodrębniona zgodnie z przepisami ustawy, niezamieszkała część terytorium RP, na któ...

Umowa o partnerstwie publiczno

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym umowa Przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do : - realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz - poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmio...

Zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy przewidziane ...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 910

Zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy przewidziane w USDG Szkoda Przedsiębiorcy, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, przysługuje odszkodowanie. Dowody Dowo...

Zezwolenia, licencje i zgody jako rodzaj reglementacji działalności go...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1232

Zezwolenia, licencje i zgody jako rodzaj reglamentacji działalności gospodarczej Zezwolenie - dopuszczenie przedsiębiorcy do wykonywania określonej dz.g., po uprzednim stwierdzeniu, Ŝe przedsiębiorca spełnia określone prawem warunki wykonywania tej działalności. W odniesieniu do indywidualnego przy...

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW PRACY I PŁACY. Do wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Obowiązuje również powszechna ochrona przed wypowiedzeniem przez pracodawcę warunków ...

Akty prawne regulujące strukturę przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Akty prawne regulujące strukturę przedsiębiorstwa Statut przedsiębiorstwa reguluje strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz inne sprawy przewidziane w niniejszej ustawie. Statut uchwala ogólne zebranie pracowników na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa. Zatwierdzenia przez

Dokonywanie płatności za pośrednictwem rachunku bankowego według USDG...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Dokonywanie płatności za pośrednictwem rachunku bankowego według USDG Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: a) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest i...

Konwalidacja złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1071

Konwalidacja złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Wniosek złożony z naruszeniem przepisów lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o z...