Dr hab. Jolanta Blicharz - strona 2

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specja...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zezwolenie Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na...

Podmioty związane z komercjalizacją

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Podmioty związane z komercjalizacją Komercjalizacja jest to ogół zmian mających na celu oparcie czegoś na zasadach komercyjnych (handlowych). W przypadku przedsiębiorstwa oznacza ono przystosowanie go do warunków gospodarki rynkowej. Np. przedsiębiorstwo państwowe zostaje przekształcone w

Pojęcie cudzoziemca według ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudz...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Pojęcie cudzoziemca według ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest: 1)   osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego; 2)   osoba prawna mająca siedzibę za granicą; 3)   nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób a) fizycznych nieposia...

Pojęcie i rodzaje pomocy publicznej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

Pojęcie i rodzaje pomocy publicznej Pomoc publiczna - wszelka pomoc przyznawana konkretnemu przedsiębiorcy ze środków publ., jej udzielenie nie może powodować zakłócenia konkurencji, równości ani negatywnie wpływać na wymianę handlową pomiędzy p.c. UE. Pomoc publ. może polegać na: _ przekazaniu pr...

Pojęcie i warunki podjęcia działalności regulowanej według USDG

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

Pojęcie i warunki podjęcia działalności regulowanej według USDG Regulowana dz.g. = dz.g., której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych przepisami prawa, jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj dz.g. jest

Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie Z KODEKSU CYWILNEGO: Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 z indeksem 1 § 1 (ułomne osoby prawne), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Z USTAWY O

Pojęcie uprawnionego pracownika oraz uprawnienie pracowników do nieodp...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Pojęcie uprawnionego pracownika oraz uprawnienie pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji uprawnieni pracownicy a)  osoby będące pracownikami przedsiębiorstwa w dniu - wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego - zawarcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprze...

Pojęcie zamówienia publicznego według UPZP

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Pojęcie zamówienia publicznego według UPZP Zamówienia publiczne - element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad podpisywania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu. Należy...

Postępowanie w sprawie interpretacji przepisów na podstawie art 10 i 1...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Postępowanie w sprawie interpretacji przepisów na podstawie art. 10 i 10a USDG Przedsiębiorca może złożyć do właściwego: 1) organu administracji publicznej lub 2) państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których w...

Postępowanie w sprawie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Postępowanie w sprawie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Komercjalizacji mogą podlegać przedsiębiorstwa państwowe, z wyjątkiem:    1)   postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości,    2)   wykonujących prawomocną decyzję o podziale lub łączeniu przedsiębiorstwa państwowego, 3)   ...