Dr hab. Jarosław Poznański

note /search

Metoda podwójnego pierwszeństwa 1 krok

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 826

Metoda podwójnego pierwszeństwa 1 krok do z C D E F FG EG CD + Nad B 190 70 w 120 100 125 140 130 70 G 210 80 40 50 25 k 20 wk 150 30 AG 255 135 95 105 80 w 95 195 40 DF 135 k 15 wk 65 15 wk 40 65 75 k 10 DE 145 25 w 25 wk 55 55 70 85 ...

Metoda podwójnego pierwszeństwa - opis

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 812

Metoda podwójnego pierwszeństwa do z C D E F FG EG CD + Nad B 190 70 w 120 100 125 140 130 70 G 210 80 40 50 25 k 20 wk 150 30 AG 255 135 95 105 80 w 95 195 40 DF 135 k 15 wk 65 15 wk 40 65 75 k 25 -15-10 DE 145 25 w 25 wk 55 55 70 85 ...

Tabela odległości miedzy punktami ładunkowymi

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Tabela odległości miedzy punktami ładunkowymi (koszty jednostkowe) do z C D E F FG EG CD + Nad B 190 70 120 100 125 140 130 70 G 210 80 40 50 25 20 150 30 AG 255 135 95 105 80 95 195 40 DF 135 15 65 15 40 65 75 25 DE 145 25 25 55 55 70 85 10 - ...

Tabela potoków wagonów ładownych i próżnych

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Tabela potoków wagonów ładownych i próżnych do z A B C D E F G AG FG DF DE EG BD CD Raz + Nad A 0 10 20 20 10 30 10 100 B 20 0 10+ 50 10 10+ 20 50 70 C 40 50 0 10 20 10 5 5 140 D 20 0 10 20 50 E 10 0 20 30 F 10 0 20 5 35 G 5 5 0 10...

Tabela potoków wagonów ładownych

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Tabela potoków wagonów ładownych do z A B C D E F G AG FG DF DE EG BD CD Raz + Nad A 0 10 20 20 10 30 10 100 B 20 0 10 10 10 50 70 C 40 50 0 10 20 10 5 5 140 D 20 0 10 20 50 E 10 0 20 30 F 10 0 20 5 35 G 5 0 10 15 30 AG 10 0 10 ...

Warunek dostateczny marszrutyzacji

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Warunek dostateczny marszrutyzacji Jeżeli stacja nadaje na badanym kierunku strugi wagonów poszczególnych relacji, przy czym strugi te spełniają warunek konieczny, to zestawianie pociągów odległych relacji będzie wówczas korzystne, gdy struga wagon...

Metoda podwójnego pierwszeństwa 2 krok

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Metoda podwójnego pierwszeństwa 2 krok do z C E FG EG CD + Nad B 190 120 w 125 140 130 70 G 210 40 25 k 20 wk 150 30-15 AG 255 95 80 w 95 195 40 DE 145 k 25 wk 55 70 85k 10 - Brak 85 20 10 15 20 150 ...

Tabela przesuwu wagonów próżnych

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 609

Tabela przesuwu wagonów próżnych do z C D E F FG EG CD + Nad B 50 20 70 G 5 10 15 30 AG 35 5 40 DF 15 10 25 DE 10 10 - Brak 85 15 20 10 10 15 20 175 ΣΣ(ns) = 50x190 + 20x130 + 5x 40 + 10x25 + 15x20 + 35x255 + 5x95 + 15x15 + 10x15 + 10x25 = 22 875 wag-km ...

Potoki do przewozów całopociągowych

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

potoki do przewozów całopociągowych do z A B C D E F G AG FG DF DE EG BD CD Raz A 0 10 20 20 10 30 10 100 B 20 0 60 10 30 120 C 40 50 0 10 20 10 5 5 140 D 20 0 10 20 50 E 10 0 20 30 F 10 0 20 5 35 G 5 5 0 10 10 15 45 AG 10 35 5 ...

Warunek konieczny marszrutyzacji - opis

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Warunek konieczny marszrutyzacji Nierówność poniższą nazywa się warunkiem koniecznym, któremu musi zadośćuczynić struga wagonowa określonej relacji, aby zestawianie z niej wagonów pociągów relacji identycznej z relacją strugi było racjonalne, N Σ­­xΔt › δn gdzie: N - wielkość rozpatrywanej strugi ...