Dr hab. Jarosław Kundera

note /search

Europeistyka - definicje

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Europeistyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1267

WYKŁAD 1 08.10.2003 r. Definicje integracyjne : ekonomiczne - liberalizacja, znoszenie przeszkód (swobody), połączenie struktur gospodarczych i stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego; integracja ma przynieść korzyści krajom, które podjęły się integracji; prawnopolityczne - integracja oznac...