Dr hab. Jarosław Karpacz - strona 2

Nurt uniwersalistyczny w zarzadzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2142

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. Założenia i przedstawiciele uniwersalistycznego nurtu zarządzania. PRZEDSTAWICIELE: Weber, Fayol Nurt ten brał pod uwagę potrzeby efektywności i wydajności, ale też stosunki międzyludzkie (dbałość o pracownika, lepsze warunki pracy) WEBER zaproponował idealną...

Zarys ukształtowania otoczenia współczesnych organizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. Zarys ukształtowania otoczenia współczesnych organizacji. Charakterystyka otoczenia zewnętrznego. Jak zauważyliśmy przed chwilą, otoczenie zewnętrzne organizacji składa się z dwóch warstw. Otoczenie ogólne organizacji obejmuje niezbyt wyraźnie określone wymia...

Projektowanie organizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. Projektowanie organizacji. Organizacje zbudowane są z wielu elementów konstrukcyjnych. Najbardziej powszechne to: projektowanie stanowisk pracy, ich grupowanie, ustalanie stosunków podporządkowania, rozkład władzy, koordynacja działań i zróżnicowanie stanowis...

Współczesne koncepcje zarządzania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

Karpacz. Notatka składa się z 1 strony. Współczesne koncepcje zarządzania Jedną z charakterystycznych cech współczesnego zarządzania organizacją jest wielość i różnorodność koncepcji (filozofii, podejść, orientacji) zarządzania i związanych z nimi szczegółowych metod, technik i narzędzi zarządzani...

Zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

Karpacz. Notatka składa się z 1 strony. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Podstawy zarządzania Charakterystyka procesu kierowania. Rola kierownika w organizacji. Ewolucja nauki organizacji i zarządzania. Prekursorzy nurtu przemysłowego zarządzania. Założenia i przedstawiciele uniwersalistyczn...

Zarzadzanie procesami - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

Karpacz. Notatka składa się z 21 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podejście procesowe w zarządzaniu organizacją, organizacja procesowa, procesy w organizacji, efektywne zarządzanie organizacją, zarządzanie procesami w organizacji....