Dr hab. Jarosław Karpacz

note /search

Etyczny i społeczny wymiar kierowania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1253

Karpacz. Notatka składa się z 3 stron. Etyczny i społeczny wymiar kierowania. Na etyczny kontekst organizacji składa się etyka poszczególnych menedżerów oraz to, co wynika z praktyk organizacji. Etyka & osobiste przekonania jednostki dotyczące zachowania słusznego i niesłusznego. Etyka jest de...

Organizacja i organizowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1155

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. Organizacja - pojęcie i elementy składowe Organizacja jest to świadomy, przemyślany i celowy typ współpracy między ludźmi, a zwłaszcza system świadomie koordynowanej działalności dwóch lub więcej osób. Jej podstawowe elementy to: 1. Wspólny, bezosobowy cel 2....

Podejście integrujace do zarzadzania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1519

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. Spojrzenie ilościowe na zarządzanie. Spojrzenie ilościowe Podejście do zarządzania, w którym stosuje się techniki ilościowe. nakierowane na podejmowanie decyzji, efektywność ekonomiczną i modele matematyczne oraz na wykorzystanie komputerów w zarządzaniu orga...

Struktury organizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2814

Karpacz. Notatka składa się z 3 stron. Charakterystyka i rodzaje struktur organizacyjnych - struktura wysmukła i płaska Stanowiska pracy są między sobą powiązane służbowo technologicznie funkcjonalnie informacyjnie i tworzą strukturę jednolitą typu U (unitary) albo dywizjonalną typu M (multivision...

Struktury organizacyjne - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 721

Karpacz. Notatka składa się z 23 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: model organizacji według Leavitta, wymiary i elementy otoczenia, elementy otoczeń, zasada ustalania celów, cele dlugo i krótkookresowe, budowa ...

Zarzadzanie procesami - definicje i przykłady

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 637

Karpacz. Notatka składa się z 33 stron. Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: definicja procesu, podejście procesowe, podejście procesowe we współczesnych koncepcjach, rodzaje procesów, właściciel procesu, cechy procesu, atrybuty procesu, relacja między parametrami. ...

Charakterystyka procesu kierowania i rola kierownika

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1379

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. Charakterystyka procesu kierowania KIEROWANIE - Praktyka świadomego i ustawicznego kształtowania organizacji. Proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych zasobów organizac...

Decydowanie jako element procesu zarządzania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. Decydowanie jako element procesu zarządzania. Decydowanie - jako uwieńczenie procesu procesu planowania. Zarządzanie to stały proces podejmowania decyzji. Nie ma sprawnie zarządzanej firmy bez decyzji podejmowanych szybko i skutecznie We współczesnym przedsię...

Nurt behawioralny w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 504
Wyświetleń: 5327

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. Charakterystyka behawioralnego nurtu zarządzania. Zajmowanie się naukami zarządzania z punktu widzenia psychologii bądź socjologii. Przedmiotem psychologii organizacji jest: analiza zachowań człowieka w organizacji, a więc relacji do innych ludzi i grup spo...

Nurt przemyslowy w zarzadzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1512

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. Ewolucja nauki organizacji i zarządzania. Teoria organizacji i zarządzania w odniesieniu do ewolucji Wyróżniamy 3 szkoły organizacji i zarządzania: szkoła klasyczna naukowa organizacja pracy; klasyczna teoria organizacji. szkoła behawioralna - organizacje to ...