Dr hab. Janusz Mierzwa

note /search

Socjologia - wykłady - podział epok

  • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
  • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1918

zajęcia odbywają się w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu, a prowadzi je dr Janusz Mierzwa. Notatka składa się z 14 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: socjologia, cywilizacja, civilitas, etapy rozwoju, podział epok, chronologiczny rozwój cyw...

Normy moralne wg Talcotta Parsonsa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Etyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: motywacyjną: (obejmuje aspekty ogólnej orientacji aktora wobec sytuacji, które mają związek z potencjalnym lub aktualnym zaspokajaniem jego potrzeb) poznawczą, katektyczną, oceniającą. wartościującą: (poprzez nią najlepiej dokonuje się analizy no...