Dr hab. Janusz Barański

Wstęp do kulturoznastwa

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr hab. Janusz Barański
  • Wstęp do kulturoznawstwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1197

Kto? Co? Wincenty Pol - pierwszy pl. antropolog Bronek Malinowski - genetyczne ujęcie kultury; kultura jako sposób zaspokajania potrzeb pierwotnych i wtórnych, wykraczający poza przystosowanie do środowiska - podział mowy: narracyjna i działania Taylor - historyczne ujęcie kultury; kultur...

Wstęp do kulturoznastwa

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr hab. Janusz Barański
  • Wstęp do kulturoznawstwa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1001

1. Partykularność, systemowość, kontekstowość kultury •  Partykularność  - odrębność, wyjątkowość pewnych kultur, od narodowych do  mniejszych; odróżnialność poszczególnych systemów kulturowych, które są  niepowtarzalnymi, swoistymi tworami. •  Systemowość  (strukturalność) - zbiór ten działa na ...