Dr hab. Janina Anna Harasim

note /search

Pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing bankowy
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1407

1) Podać 3 cechy specyficzne rynku usług bankowych  - surowcem na tym rynku jest pieniądz - trzy kategorie klientów: dostawca, nabywca, nabywco-dostawca - bezpośredni kontakt z ostatecznym odbiorcą - bank - instytucja świadcząca usługi publiczne - produkty i usługi często nie mają formy material...

Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rozwój rynku płatności detalicznych
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1372

Rozwój rynku płatności detalicznych prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 1 Uwarunkowania rozwoju rynku płatności detalicznych Tradycyjne uwarunkowania rozwoju rynku płatności detalicznych Odmienność kultur i zwyczajów płatniczych w różnych regionach świata Poszczególne kraje i regiony tworzą mo...

Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rozwój rynku płatności detalicznych
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1099

Rozwój rynku płatności detalicznych prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 2 Odmienność struktury rodzajowej instrumentów rozliczeń bezgotówkowych: Kraje UE-15: duży udział kart płatniczych i polecenia zapłaty w rozliczeniach Kraje UE-12: wysoki udział polecenia przelewu w rozliczeniach Odmienno...

Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rozwój rynku płatności detalicznych
Pobrań: 224
Wyświetleń: 952

Rozwój rynku płatności detalicznych prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 3 Nowe uwarunkowania rozwoju rynku płatności detalicznych Oprócz odmienności kultur i zwyczajów płatniczych w ostatnim czasie na rynku płatności detalicznych pojawiło się wiele nowych zjawisk i trendów stanowiących wyzwanie...

Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rozwój rynku płatności detalicznych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 952

Rozwój rynku płatności detalicznych prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 4 Innowacje w obrocie płatniczym Rynek płatności detalicznych jest miejscem, na którym w ostatnich latach pojawia się wiele nowych rozwiązań umożliwiających szybsze, tańsze i wygodniejsze dokonywanie rozliczeń. Głównymi sty...

Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rozwój rynku płatności detalicznych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1141

Rozwój rynku płatności detalicznych prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 6 Ewolucja wymagań konsumentów i ich zwyczajów płatniczych Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, w tym zwłaszcza Internetu i telefonii komórkowej, ekspansja

Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rozwój rynku płatności detalicznych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 868

Rozwój rynku płatności detalicznych prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 8 Uwarunkowania po stronie użytkowników usług płatniczych Upowszechnienie się innowacyjnych instrumentów/metod płatności nie jest możliwe bez akceptacji ich przez konsumentów, która wymaga m.in. przezwyciężenia dotychczasow...

Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 980

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 2 JEDNOLITY RYNEK FINANSOWY W UE Proces tworzenia jednolitego rynku finansowego w UE 1. Traktat Rzymski - 1957 r. - sformułowanie swobód niezbędnych dla funkcjonowania jednolitego rynku. Lata 60. i I poł. lat 70. - spowo...

Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 3 KONSTYTUCJA BANKOWOŚCI EUROPEJSKIEJ Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe z 20 marca 2000 r. zastąpiona Dyrektywą 2006/48/WE z d...

Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 4 SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW W UE Regulacje UE - Dyrektywa 94/19/WE z 30 maja 1994 r. w sprawie systemu gwarantowania depozytów zmieniona dyrektywą 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. Zasady obligatoryjne systemu Obow...