Dr hab. Jan Zubelewicz

note /search

Immanuel Kant opracowanie

  • Politechnika Warszawska
  • Etyka
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1659

Immanuel Kant (1724-1804) Urodził się, wychował i zmarł w Królewcu. Człowiek to istota empiryczna, zmysłowa i „rzecz sama w sobie”. „Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie.” Człowiek mający nad sobą niebo to mikroskopijny organ...

Sylabus z etyki

  • Politechnika Warszawska
  • Etyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2149

Cele przedmiotu: Wyposażenia studentów w wiedzę służącą rozbudzeniu ich wrażliwości moralnej oraz niezbędną do trafnego identyfikowania i rozwiązywania dylematów moralnych z jakimi przyjdzie im się zetknąć w przyszłej pracy zawodowej. Treści merytoryczne: Wartości jako istotny element ludzkiego ś...