Dr hab. Jan Wojtyła

note /search

Kodeks pracy- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1365

04.01.2011 Wykład 12 Prawo pracy - dziedzina prawa, z którą każdy będzie miał kontakt do wieku sędziwego, będzie siedział na ławie pracodawców lub na ławie pracowników. Pracownik i pracodawca chcą, czego innego: Pracownik - pragnie wysokiego wynagrodzenia Pracodawca - chce mieć najwyższy dochód...

Pojęcie prawa- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1512

28.09.2010 Wykład 1 Prawo - reguluje stosunki, ma charakter regulacyjny. Określa jak aktorzy stosunków prawnych mają względem siebie się zachować. Co mogę, a co muszę? Co powinienem zrobić, a czego mi nie wolno? Nie można działać na granicy prawa, bo albo się je łamie albo nie. Jeśli korzysta si...

Regulacja prawa- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1127

05.10.2010 Wykład 2 Prawo - jest nośnikiem rozwiązań, Jeśli chcemy coś uregulować w drodze ustawy, na poziomie rozporządzenia, na poziomie firmy - wprowadzamy elementy regulacyjne. Pytanie - Czy rzeczywiście coś chcę regulować? Czy mogę osiągnąć dany cel w drodze wykładni przepisów istniejących...

Pytania testowe cz. 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 2324
Wyświetleń: 2695

TEST A (FIU) Kodeks pracy Jest aktem niższego rzędu w stosunku do kodeksu cywilnego Jest aktem wyższego rzędu w stosunku do kodeksu cywilnego Jest aktem tego samego rzędu co kodeks cywilny? Pracodawcą może być: Stowarzyszenie Fundacja Spółka cywilna Rolnik indywidualny? Umowa o pracę zawar...

Pytania z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 2576

PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO PRACY - TEST_1 1. Zapisowi w rejestrze handlowym podlega: a) prokura b) pełnomocnictwo c) obydwie formy d) ani prokura, ani pełnomocnictwo nie są wpisywane do rejestru handlowego 2. Czy do działalnosci charytatywn...

Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 259
Wyświetleń: 938

Wykład 7 Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług, jest obwarowana wieloma regulacjami UE. Osoba fizyczna może podjąć działalność w momencie złożenia wniosku o wpisanie do rejestru przedsiębiorców. Osoba prawna mo...

Źródła prawa - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1316

12.10.2010 Wykład 3 Temat: Źródła prawa Stanowienie prawa : Akt decyzyjny organu państwa: Jednostronny - jest uprawniony Władczy - czyni to jednostronnie Konstytutywny - coś nowego tworzy W wyniku, którego powstaje akt prawotwórczy Prz...

Europejskie źródła prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 910

Temat: Europejskie źródła prawa. Obszary: Regulowane przez prawo polskie Regulowane przez prawo europejskie Zasada nadrzędności prawa europejskiego nad prawem krajowym. Stanowienie prawa w prawie międzynarodowym to przede wszystkim umowy prawotwórcze, ratyfikowane, wtedy stają się przepisem pra...

Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 196
Wyświetleń: 826

T: NAWIĄZANIE I ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Umowa o pracę jako źródło powstania stosunku pracy. Kiedy osoba staje się pracownikiem? Art. 22 - podstawa oceny czy ktoś świadczy pracę czy jest zatrudniony w oparciu o inne umowy. Bez względu na nazwę umowy, jeśli jej treść spełnia parametry charaktery...

Swoboda działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 210
Wyświetleń: 882

Temat: Swoboda działalności gospodarczej Właściwie jest 5 języków : Język prawny Język prawniczy Język judykatury - orzecznictwa Język prawa europejskiego Język potoczny Swoboda - musi być wykładana w rozumieniu swobód określonych w traktatach europejskich. W różnych krajach istnieją różne og...