Dr hab. Jan Adamowski

System prasowy we Francji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Media jako przedmiot refleksji społecznej-Refleksja na temat wolności druku: Na ogół odrzucano możliwość cenzury prewencyjnej zostawały zatem dwie opcje: swoboda wymiany poglądów tak, ale ograniczenia w wolności druku, aby jednak władza miała pew...

A. Lazarus "Mity na temat małżenstwa"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1078

A. Lazarus  „Mity na temat mał e ń stwa” - wybór      WPROWADZENIE    Prawo do zawarcia mał eństwa, w przeciwieństwie do innych licencji i praw, nie wymaga  odpowiednich kompetencji. Osoba uprawniona do leczenia innych musi się wykazać wiedzą  na temat chorób i leków; prawo jazdy przyznaje się tym,...

Prasa zagraniczna - przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 966

1. Prasa Niemiecka „Der Spiegel ” Wychodzący w powojennych Niemczech tygodnik „Diese Woche” wzbudził jednoznacznie negatywną opinię władz tymczasowych: „nie możemy sobie pozwolić na to, by na łamach pisma redagowanego przez naszych (brytyjskich) dziennikarzy ukazywały się publikacje tak ostro i jed...

Dzienniki w Stanach Zjednoczonych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1414

DZIENNIKI W USA Krótka historia prasy amerykańskiej Dziennikarstwo przybyło do Ameryki wraz z dziennikarzami angielskimi, którzy pracowali na terenie kolonii informowały przede wszystkim o losach Anglii a nie Ameryki Kolebką prasy amerykańskiej były dwa ośrodki: Boston i Filadelfia. W Bostonie po...

Systemy zagraniczne - podział na państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1057

ZAGRANICZNE SYSTEMY MEDIALNE Skrypt połączony - ułożony państwami FORMY WŁASNOŚCI MEDIÓW Zagadnienie form własności w mediach łączy się z wieloma innymi - niezależnością, wpływami z zagranicy, zadaniami mediów i zagrożeniem monopolami. Generalnie można wyróżnić trzy główne formy własności: - medi...

Zagraniczne systemy medialne - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1456

ZAGRANICZNE SYSTEMY MEDIALNE FORMY WŁASNOŚCI MEDIÓW. Można wyróżnić trzy podstawowe formy własności mediów: państwową, prywatną i społeczną . Wszędzie za wyjątkiem małych państw dominuje własność prywatna. Własność państwowa jest ograniczana, a w Niemczech ta forma własności jest prawnie zakazana. ...

Pismo - historia i geneza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

PISMO ok. 45.000 p.n.e. Człowiek neandertalski wykonuje „zapiski”, czyli nacięcia na kłach mamuta ok. 2.600 p.n.e. Rozwój hieroglificznego pisma egipskiego ok. 1.800 p.n.e. Alfabet fenicki 105 Chińczyk T'sai Lun wynajduje papier 450 Chińczycy stosują pierwsze formy drukarskie: tablica drewnian...

Dzienniki rosyjskie - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 735

Badania mediów rosyjskich i ich oddziaływanie na społeczeństwo jest szczególnie ważne z powodu znaczenia Rosji we wschodnioeuropejskim regionie. Można powiedzieć, że sposób funkcjonowania mediów odzwierciedla kondycję polityczną danego kraju oraz w dużej mierze wpływa na kierunek jego rozwoju. Funk...

"System medialny we Francji" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1988

Bartłomiej Golka, „System medialny Francji”, DW Elipsa, Warszawa 2001 Wstęp Dlaczego warto przyjrzeć się francuskiemu systemowi medialnemu? Jakiej jest jego znaczenie? Media informacyjne stanowią żywą i ważną cz. kultury francuskiej. Historia prasy i dziennikarstwa tego kraju była wielokrotnie dla...

"System medialny we Francji" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1106

Bartłomiej Golka, „System medialny Francji”, DW Elipsa, Warszawa 2001 Wstęp Dlaczego warto przyjrzeć się francuskiemu systemowi medialnemu? Jakiej jest jego znaczenie? Media informacyjne stanowią żywą i ważną cz. kultury francuskiej. Historia prasy i dziennikarstwa tego kraju była wielokrotnie dla...