Dr hab. Jadwiga Rakowska

note /search

Czynniki specyficzne i niespecyficzne w psychoterapii w świetle badań...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1645

J. M. Rakowska Czynniki specyficzne i niespecyficzne w psychoterapii w świetle badań Wstęp Niniejsze opracowanie ma na celu odpowiedź na pytanie, czy teoretyczne tezy zapożyczonej z medycyny koncepcji działania psychoterapii znajdują potwierdzenie w wynikach badań nad skutecznością psychoterapii. Z...

Podejście systemowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1036

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: podejście systemowe, koncepcja powstawania problemów indywidualnych i małżeńskich, koncepcja eliminowania problemów indywidualnych i małżeńskich, Teoria systemów podstawą teoretyczną rozu...

Formy profesjonalnej pomocy psychologicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 707

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: formy profesjonalnej pomocy psychologicznej, czynniki niespecyficzne w profesjonalnej pomocy psychologicznej, fazy procesu zmiany zachowania, formy profesjonalnej pomocy psychologicz...

Podejście poznawcze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 658

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Podejście poznawcze, powstawanie niedostosowanych emocji i zachowania, Schematy myślenia u osób z zaburzeniami osobowości (Young 1990) , Ujawnianie nieracjonalnych przekonań ...

Podejście humanistyczno-egzystencjalne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: podejście humanistyczno-egzystencjalne, koncepcja powstawania problemów emocjonalnych – Rogers, Relacja terapeutyczna - warunki konieczne i wystarczające do rozwoju ...

Pomoc psychologiczna osobom chorym somatycznie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Pomoc psychologiczna osobom chorym somatycznie, Model Salutogenetyczny A. Antonovsky’ego (1995) Poziom zdrowia , Zaradność określana jako poczucie kompetencji do radzenia sobie z o...

Psychoanaliza i jej rozwój

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1295

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Psychoanaliza i jej rozwój, Teoria Freuda dotyczy zaburzeń nerwicowych, Mechanizm powstania objawów nerwicowych, psychoanaliza Freuda -II Faza rozwoju psychoseksualnego...

Rehabilitacja neuropsychologiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Rehabilitacja neuropsychologiczna, Dysfunkcje neuropsychologiczne wymagające terapii NP, Konsekwencje uszkodzenia mózgu wg. WHO, Główne kierunki rehabilitacji, Etapy procesu terapii...