Dr hab. Jadwiga Lipińska

note /search

Kolizje prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1470

Kolizje przepisów prawa Zbyt wiele przepisów. Występuje wtedy, gdy stosunek prawny uregulowany jest więcej niż jednym przepisem (zespołem przepisów), które się wzajemnie wykluczają. Dwie płaszczyzny • W czasie • W przestrzeni Kolizja w czasie- sprawa (stosunek prawny) uregulowana jest odmien...

Prawo rzeczowe - Posiadacz

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1631

Prawo rzeczowe Własność jest to najszersze prawo do rzeczy. Właściciel jest osobą uprawnioną a zobowiązanym w każdy inny podmiot. Strona pozytywna składa się z uprawnień Uprawnienia do posiadania rzeczy Uprawnienie do korzystania rzeczy Uprawnienie do

Prawo sąsiedzkie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1309

II Prawo sąsiedzkie 1. Współwłasność- istota współwłasności polega na tym, że własność jednej Reczy ruchomej lub nieruchomości przysługuje kilku lub dwóm osobom. Wyróżnia się współwłasność łączoną i w częściach ułamkowych a) W częściach ułamkowych- polega na tym, że w czasie trwania każdy ze w...

Użytkowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952

UŻYTKOWANIE - może nim być obciążona rzecz ruchoma, nieruchomość lub prawo - użytkowanie można ustanowić na rzecz osoby fizycznej lub prawnej - nabywa ona prawo używania rzeczy i pobierania pożytków - użytkownik wykonuje swoje prawo zgodnie z umową oraz z wymaganiami prawidłowej gosp - jest pr...

Współstanowienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2079

Współstanowienie- Akt stanowienia dokonywany, przez co najmniej dwa podmioty, z którymi każdy jest wyposażony w kompetencje prawotwórcze. Dla ważności aktu nie jest wymagana zgoda adresatów stanowionych norm i dlatego stanowienie jest traktowane jako akt jednostronny. Umowa- Czynność co najmnie...

Zobowiązania i świadczenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

Zobowiązanie jest to rodzaj stosunku cywilno-prawnego o bardzo szczególnych cechach wskazanych w normach prawnych. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać o dłużnika świadczenia a dłużnik powinien to świadczenie spełnić. Uprawnienie wierzyciela to wierzytelność, obowiązek dłużnika t...

GAŚ jak klasyfikujemy zasoby, erozja, funkcje lasów...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1386

...Zasoby naturalne wyróżnia się także pod względem użyteczności. Na tej podstawie dzieli się je na: surowce mineralne - są to użyteczne dla człowieka skały i minerały. Jeśli występują w złożach, tzn. w dużym nagromadzeniu, nadają się do eksploatacji i wykorzystania. Stanowią one około 75% suro...

Lipidy - charakterystyka(ćwiczenia)

 • Uniwersytet Gdański
 • Anatomia człowieka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4571

Tematem poruszanym na tych ćwiczeniach były lipidy. Notatka składa się z 1 strony zapisanej w formacie doc. Głównymi zagadnieniami opisanymi w tej notatce są: właściwości biologiczne lipidów, właściwości fizykochemiczne lipidów, co zaliczamy do lipidów Lipidy do lipidów zaliczamy: tłuszczowce właś...