Dr hab. Jacek Widomski

note /search

Filozofia - zagadnienie kosmologiczne

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Filozofia i etyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1106

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: U podstaw rzeczywistości jest WODA, POWIETRZE, OGIEŃ, AFEIRON (BEZKRES). Za-stanawiali się, czy w obrębie rzeczywistości da się znaleźć pierwiastek? Czyli wspólny mia-nownik, do którego można sprowadzić to co jest. Chodziło o to, aby u podstaw rze...