Dr hab. Jacek Pawlak

note /search

Omówione zagadnienia do egzaminu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Psychologia
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1827

PSYCHOLOGIA- obserwowanie i wyjaśnianie życia psychicznego człowieka, dostrzeganie powtarzających się zależności intrapersonalnych i interpersonalnych; BARIERY DLA BADACZA: bardzo wiele przejawów życia psychicznego, przejawy są zmienne, trudny dostęp, przedmiot badań jest równocześnie podmiotem ...