Dr hab. Jacek Górecki

note /search

Wykład - Międzynarodowy obrót gospodarczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1008

PRAWO CYILNE I HANDLOWE PAŃSTW OBCYCH prof. UE dr hab. Jacek Górecki Wykład 1 Test wielokrotnego wyboru. Zagadnienia: Międzynarodowy obrót gospodarczy: Spór o to rozpatrywany na 2 sposoby: Sąd państwowy: nie jest możliwa swoboda. Muszą opierać się na danym prawie, ale nie musi być w oparciu o p...

Wykład - Prawo cywilne i handlowe państw obcych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 567
Wyświetleń: 833

PRAWO CYILNE I HANDLOWE PAŃSTW OBCYCH prof. UE dr hab. Jacek Górecki Wykład 3 Nawet jeżeli spór rozstrzygany jest przed sądem polskim, to rozstrzyganie to nie musi być oparte na przepisach prawa polskiego. Aby ustalić w oparciu o które prawo rozstrzygać spór stosuje się

Wykład - Umowy nieruchomości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 672

PRAWO CYILNE I HANDLOWE PAŃSTW OBCYCH prof. UE dr hab. Jacek Górecki Wykład 3 Umowy nieruchomości- obrót nimi wymaga dopełnienia formalności, wymóg notariusza lub innej osoby urzędowej podczas sporządzania umowy, w innych państwach nie potrzeba notariusza (np. we Włoszech, Hiszpania) ale w większo...

Wykład - umowy wymagające szczególnej formy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 714

PRAWO CYILNE I HANDLOWE PAŃSTW OBCYCH prof. UE dr hab. Jacek Górecki Wykład 4 UMOWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ FORMY Umowy dotyczące nieruchomości - obrót nieruchomościami jest tak ważny że potrzebna jest szczególna forma podczas zawierania tego typu umów. W obrocie międzynarodowym istnieje problem p...

Wykład - Prawo cywilne i handlowe państw obcych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1162

PRAWO CYILNE I HANDLOWE PAŃSTW OBCYCH prof. UE dr hab. Jacek Górecki Wykład 5 Najistotniejsze jest któremu prawu podlegają umowy zawierane w obrocie międzynarodowym. Obecnie w Polsce problem ten jest rozstrzygany na podstawie Rzym 1. Określa on któremu prawu podlegają umowy zawierane w obrocie mi...

Wykład - Konwencja Wiedeńska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1029

PRAWO CYILNE I HANDLOWE PAŃSTW OBCYCH prof. UE dr hab. Jacek Górecki Wykład 6 Konwencja wiedeńska reguluje zawarcie umowy sprzedaży, określa prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży. Nie reguluje np. zdolności do zawarcia umowy, czy i kiedy kupujący staje się właścicielem danego towaru, sprawy odpo...

Wykład - Bezpośrednia odpowiedzialność inwestora względem podwykonawcy...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 686

PRAWO CYILNE I HANDLOWE PAŃSTW OBCYCH prof. UE dr hab. Jacek Górecki Wykład 7 Bezpośrednia odpowiedzialność inwestora względem podwykonawcy. Jeżeli inwestor zapłacił głównemu wykonawcy a on najmuje podwykonawców. W sytuacji gdy główny wykonawca plajtuje lub znika na skutek przekrętu, podwykonawcy ...

Wykład - Ustawa o prawie autorskim i prawie pokrewnym z 1994r

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 721

Prawo prof. UE dr hab. Jacek Górecki Wykład 1 Ustawa o prawie autorskim i prawie pokrewnym z 1994r (chociaż spojrzeć na to) Do szukania : ustawa o prawie autorskim 2013 rok Własność intelektualna - szeroka dziedzina prawa, która reguluje wszystkie wyniki pracy intelektualnej człowieka. Dobra in...

Wykład - Przedmiot ochrony

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1071

Prawo prof. UE dr hab. Jacek Górecki Wykład 2 Przedmiot ochrony - utwór, każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, o indywidualnym charakterze Nie każda działalność jest twórcza. Działalność twórcza nie wynika z samych umiejętności (jednak t...

Wykład - Rodzaj utworów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931

Prawo prof. UE dr hab. Jacek Górecki Wykład 3 Rodzaj utworów: -utwory samoistne - powstały z własnej „podniety” (wnętrza) twórczej *utwory inspirowane - autor stworzył swój utwór pod wpływem innego utworu -utwory niesamoistne - istnieje ale autor coś z nim robi dodatkowego *zależne (z podaniem...