Dr hab. Iwona Puzio - strona 4

Kalorymetria pośrednia - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2674

Kalorymetria pośrednia. Wśród tej metody wyróżniamy 2 systemy urządzeń: a)otwarty b)zamknięty wspólne dla obu jest to, że wielkośc przemiany materii oznacza się pośrednio z iloścu zużytego tlenu i wydalonego dutlenku węgla. W systemie otw...

Kanalik dystalny i zbiorczy -omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1155

Kanalik dystalny i zbiorczy. Kanalik dalszy (dystalny) składa się z górnej, grubej części wstępującego ramienia pętli nefronu oraz kanalika krętego, wysłany jest nabłonkiem jednowarstwowym sześciennym, ze skąpym rąbkiem szczoteczko...

Kininy i inne hormony tkankowe - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2275

Kininy i inne hormony tkankowe W uszkodzonych tkankach dochodzi do aktywacji enzymów proteolitycznych, zwanych kalikreinami tkankowymi. Enzymy działają na białka tkankowe- kininogeny, odczepiając od nich aktywne polipeptydy- kininy, które depolaryzują nagie zakończenia nerwowe i wyzwalają we włókna...

Klasyfikacja Pawłowa - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

Klasyfikacja Pawłowa Kluczem do podziału są dwa podstawowe procesy nerwowe zachodzące w organizmie człowieka i zwierząt: pobudzenie i hamowanie, od których siły i wzajemnej równowagi zależy charakterystyka ukł.nerwowego. Typ pierwszy- choleryk; p...

Laktopoeza - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2170

Laktopoeza Laktopoeza - utrzymanie wytwarzania mleka zapoczątkowanego w czasie laktogenazy Laktacja - stałe wytwarzanie mleka Hormony mające bezpośredni wpływ na wytwarzanie mleka: -prolaktyna -insulina -glikokortykoidy Pośredni wpływ: -...

Lobotomia i lobektomia - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Lobotomia i lobektomia Lobotomia przedczołowa, inaczej leukotomia, zwana popularnie lobotomią lub lobotomią czołową - zabieg neurochirurgiczny polegający na przecięciu włókien nerwowych łączących czołowe płaty mózgowe ze strukturami

Lokalizacja i funkcje receptorów smakowych i zapachowych - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 7
Wyświetleń: 987

Lokalizacja i funkcje receptorów smakowych i zapachowych. Receptory węchowe znajdują się w błonie śluzowej grzbietowo- tylnej części jamy nosowej (regio olfactoria)oraz w błonie śluzowej przegrody nosowej. Błona jest zgrubiała i ma żółtobrązowe zabarwienie. Pokryta jest nabłonkiem węchowym. Jest on...

Mechanizmy powstawania odruchów - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1526

Mechanizmy powstawania odruchów warunkowych-warunkowanie instrumentalne i klasyczne Odruchy warunkowe -   to wyuczone, nabyte w ciągu życia osobnika reakcje na bodźce...

Mechanizm zagęszczania moczu - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3374

Sprawozdanie z przedmiotu: Metody oceny jakości produktówĆwiczenie 1. Oznaczanie zawartości białka w mleku metodą formolową.Metoda formolowa polega na miareczkowym oznaczeniu ilości jonów wodorowych uwolnionych podczas reakcji formaldehydu z r...

Metody badania czynności kory mózgowej - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

Metody badania czynności kory mózgowej u ludzi i zwierząt Elektroencefalografia (EEG) - nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które reje...