Dr hab. Irma Śledzińska

note /search

Silnik cieplny-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

Silnik cieplny W silnikach (maszynach) cieplnych ciepło zamieniane jest na pracę. Elementami silnika są: źródło ciepła (grzejnik) o temperaturze T1, chłodnica o temperaturze T2 i substan...

Drgania harmoniczne-opracowanie - Ruch harmoniczny

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1001

Drgania harmoniczne O oscylatorze harmonicznym możemy mówić wtedy, kiedy siła hamująca działa proporcjonalnie do wychylenia z położenia równowagi. Równanie ruchu ma wtedy postać: d 2x 2  0 x  0 2 dt Pierwszy wyraz to zapisane różniczkowo przyśpieszenie ciała a. W drugim wyrazie występuje...

Siła, zasady dynamiki -opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602

Siła. Zasady dynamiki Siła jest wielkością wektorową. Posiada określoną wartość, kierunek i zwrot. Jednostką siły jest niuton (N).  F A 1N  1 kg  m s2  Siła F przyłożona jest do ciała w punkcie A, jej kierunek oraz zwrot wskazuje st...

Fizyka-egzamin1

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Egzamin 2009 I termin 1. Jak porusza się srodek masy kulek na rys. 1? Oblicz wartość prędkości środka masy. Czy ma na nią wpływ czy zderzenie jest sprę yste czy nie? 2. Lokomotywa o masie M ciągnie wagon o masie m z siłą F. Narysować wszystkie siły działające na lokomotywę i na wagon, zaniedbuj...

Ładunek elektryczny-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

Ładunek elektryczny Materia zbudowana jest z atomów. Atom składa się z dodatnie naładowanego jądra atomowego (zbudowanego z dodatnie naładowanych protonów i nienaładowanych neutronów) oraz ujemnie naładowanych elektronów. Cechą charaktery...

Fizyka współczesna-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

Fizyka współczesna Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ELEMENTY FIZYKI WSPÓŁCZESNEJ Zjawisko fotoelektryczne Zjawisko fotoelektryczne polega na wybijaniu elektronów z metalu oświetlonego światłem. Pewnych własności tego zjawiska (na przykł...

Układ termodynamiczny-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Układ termodynamiczny Układ termodynamiczny – to ciało lub zbiór rozważanych ciał, w którym obok innych zjawisk (mechanicznych, elektrycznych, magnetycznych itd.) uwzględniamy zjawiska cieplne. Stan układu – charakteryzuje własności układu,...

Hydrostatyka-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1722

Hydrostatyka Hydrostatyka zajmuje się opisem mechaniki płynów w stanie spoczynku. Płynami będziemy nazywać tu zarówno ciecze, jak i gazy. Ciśnienie definiujemy jako stosunek siły F działającej prostopadle na powierzchnię S do wielkości tej powierzchni. siła ciśnienie p F S powierzchnia C...

Strumień indukcji magnetycznej-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

Strumień indukcji magnetycznej Analogicznie do strumienia pola elektrycznego można zdefiniować strumień indukcji magnetycznej. Strumień indukcji magnetycznej jest wartością skalarną proporcjonalną do liczby lini sił pola magnetyczne...

Kinematyka-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1022

Wektory Kinematyka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wektory Wielkości fizyczne to skalary lub wektory. Skalar – wielkość określona przez wartość. Przykłady: ciśnienie, długość, gęstość. Wektor– wielkość określona przez wartość, kierun...