Dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz

note /search

Operat techniczny - geodezja

  • Politechnika Gdańska
  • Geodezja
Pobrań: 700
Wyświetleń: 5754

Mapa sytuacyjno – wysokościowa OPERAT TECHNICZNY 1) Sprawozdanie techniczne. a) Cel i zakres ćwiczenia. b) Sprzęt pomiarowy. c) Przebieg ćwiczenia. Ad.a Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z podstawowym sprzętem pomiarowym i sposobem  jego obsługi w trakcie wykonywania pomiarów w terenie. Zak...

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

  • Politechnika Gdańska
  • Geodezja
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1960

1. POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE 1.1 Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie sprzętu pomiarowego i nauka posługiwania  się   nim   podczas   pomiarów   terenowych   oraz   sporządzenie   mapy   sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:500 Zakres ćwiczenia obejmuje: – pomiary sytuacyjne – ...

Kolokwium z geodezji

  • Politechnika Gdańska
  • Geodezja
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2401

1-Scharakteryzuj powierzchnie metryczna i topologiczna. 2-Sposoby zdejmowania szczegółów terenowych (rysunki + przyklady) 3-pośrednie mierzenie długości 4-Obliczyć metoda Gaussa powierzchnie działki o wierzchołkach (było 6 wierzchołków) 5- Sporządzić tabelke ta z azymutami, cos, sin, i podac współr...